60 najsprawniejszych ekonomicznie stad krów mlecznych w Holandii

W sezonie 1.09. 2019 – 31.08.2020 odnotowaliśmy w Holandii dalszy postęp w produkcji mleka – po raz kolejny zwiększyły się rekordowe wyniki średniej wydajności w stadach i liczba tych stad . Na załączonej tabeli 2019 – 2020 (zestawionej wg wskaźnika ejr, tj. rocznej sprawności ekonomicznej stada), liczącej 60 stad – aż 22 stada przekroczyły średnią wydajność 13.000 kg mleka, spośród nich aż 7 uzyskało wynik powyżej 14.000 kg, a 2 stada nawet powyżej 15.000 kg (tu w jednym przypadku doskonały przy takiej wydajności skład mleka: 3,85% tłuszczu i 3,56% białka). Generalnie warto zwrócić uwagę na świetny przy tak wysokich wydajnościach skład mleka: tłuszcz w granicach od 3,66% przy wydajności 15.106 kg (poniżej 4% tylko w 10 stadach) do 4,77%; białko 3,35% (też w stadzie o wydajności 15.106 kg) do 3,75% (przy wydajności średniej stada 11.179 kg). Zadaje to kłam twierdzeniom, że przy wysokich wydajnościach niemożliwe jest uzyskanie dobrego, czy wręcz bardzo dobrego składu mleka. Oczywiście z tłuszczem w warunkach polskich, gdzie podstawą żywienia krów jest kiszonka z kukurydzy, może być większy kłopot i uzyskanie wyników holenderskich nie dla każdego będzie możliwe. Ale w przypadku białka uzyskanie poziomu zbliżonego do holenderskiego leży w naszym zasięgu – tu podstawą jest genetyka (tj. wybór buhaja przekazującego dodatni % białka w mleku), połączona z prawidłowym żywieniem (białko + energia). Wracając do tłuszczu – skoro warunki żywieniowe nie sprzyjają uzyskiwaniu wysokiej procentowej zawartości tego składnika w mleku, to tym bardziej przy wyborze buhaja należy zwrócić uwagę na jego wartość w zakresie przekazywania tej cechy. Ale koniecznie należy wziąć pod uwagę, w katalogu jakiego kraju podane są procentowe przewagi dla tłuszczu i białka w wycenie wartości buhaja – ta sama wartość bezwzględna, zamieszczona w różnych katalogach, może w praktyce oznaczać wartości diametralnie inne. Wynika to z różnej wartości bazy genetycznej w poszczególnych krajach, do której odnoszone są wszystkie wartości hodowlane, pokazywane w katalogach buhajów. Baza ta w Holandii dla % tłuszczu i % białka jest najwyższa wśród kilkunastu krajów przodujących w hodowli bydła mlecznego rasy Hf. Dlatego nawet wartości ujemne tych parametrów, pokazane w katalogu holenderskim, w wielu przypadkach w odniesieniu do innych baz krajowych (a więc także pochodzących z tych krajów katalogów) przekładają się na wartości dodatnie, czasami nawet bardzo znacząco.
Zobacz tabelę 2019-2020

Jak co roku zamieszczamy listę 60. najlepszych stad holenderskich w sezonie oceny 2018-2019, uszeregowanych według wskaźnika rocznej sprawności ekonomicznej ejr. Z każdej z dwunastu prowincji holenderskich na liście znalazło się po 5 stad. Po raz kolejny zwiększyła się liczba stad o najwyższych wydajnościach – powyżej 14 tysięcy sklasyfikowane zostało 5 stad (najlepszy wynik to 14.966 kg mleka), powyżej 13 tysięcy jest 11 stad. Zapraszamy do zapoznania się z tą imponującą listą rankingową
Zobacz tabelę 2018-2019

W październikowym numerze holenderskiego czasopisma “Veeteelt” z 2017 r. zamieszczono tabelę z wynikami najlepszych stad mlecznych w Holandii w sezonie oceny 1. września 2016 – 31. sierpnia 2017 r. Są one uszeregowane według wskaźnika ejr (jest to tzw. wskaźnik rocznej sprawności ekonomicznej, uwzględniający produkcję i długość okresu międzywycieleniowego), osobno po 5 najlepszych stad z każdej z dwunastu prowincji holenderskich.
Zobacz tabelę 2017-2018
Po raz pierwszy na liście najwyżej efektywnych ekonomicznie stad w Holandii 4 z nich przekroczyły średnią wydajność ze stada (laktacje 305. dniowe) 14 tysięcy kg mleka. W poprzednim sezonie oceny najlepsze 4 stada przekroczyły 13 tysięcy – aktualnie stad z taką wydajnością jest dziewięć (łącznie z czterema poprzednimi – trzynaście). W niektórych stadach dokonał się ogromny postęp produkcyjny – doskonałym przykładem jest stado van der Mark-Harmsma, Veenwouden (pierwsza pozycja od góry na liście): w roku ubiegłym średnia wydajność 12.604 kg, aktualnie 14.865 kg. Najniżej wydajne stado na aktualnej liście może pochwalić się średnią wydajnością 11.380 kg mleka o zawartości 4,27% tłuszczu i 3,76% białka. Ciekawostką jest, że połowa z 60. stad umieszczonych na liście dojona jest robotem.

W październikowym numerze holenderskiego czasopisma “Veeteelt” z 2017 r. zamieszczono tabelę z wynikami najlepszych stad mlecznych w Holandii w sezonie oceny 1. września 2016 – 31. sierpnia 2017 r. Są one uszeregowane według wskaźnika ejr (jest to tzw. wskaźnik rocznej sprawności ekonomicznej, uwzględniający produkcję i długość okresu międzywycieleniowego), osobno po 5 najlepszych stad z każdej z dwunastu prowincji holenderskich.
Zobacz tabelę 2016-2017
Warto zwrócić uwagę na kilka spraw:
1. Spośród 60. stad w tabeli aż 34 utrzymuje 100 i więcej krów mlecznych – największe stado liczy 543 krowy. Jest to efekt stałego wzrostu średniej wielkości stada w Holandii w ostatnich latach: w sezonie 2012/2013 w Holandii było 15301 stad o średniej wielkości 87 krów, a jeszcze 8 lat temu w sezonie 2004/2005 stad mlecznych było 19033 o średniej wielkości 65 krów. Aktualna przeciętna wielkość stada mlecznego w Holandii wynosi 102 krowy.
2. Tylko jedno stado spośród 60. nie przekroczyło 11 tys. kg mleka (osiągnęło 10.955 kg); aż 25 przekroczyło 12 tys. kg, a 4 z nich aż 13 tysięcy! Najlepszy wynik to 13.664 kg mleka (305 dni) o zawartości 3,67% tłuszczu i 3,54% białka, uzyskany w stadzie liczącym 259 krów (poz. 1).
3. Procent białka w mleku – 12 stad może pochwalić się średnią zawartością białka w mleku na poziomie co najmniej 3,6%, a 2 spośród nich osiągnęły ponad 3,7%. Przy czym aż 39 stad na 60 uzyskało średnio w produkcji rocznej co najmniej 3,5% zawartości białka.
4. Procent tłuszczu w mleku – tylko 11 stad na 60 nie uzyskało 4,0% tłuszczu w mleku; 2 najlepsze wyniki w tym względzie to 4,56% i 4,51%.
Wszystkie te przykłady są potwierdzeniem, że nawet przy bardzo dużych wydajnościach możliwe jest utrzymanie wysokiej zawartości tłuszczu i białka w mleku. Podstawą i drogą do tego jest ukierunkowana na taki wynik praca hodowlana (dobór odpowiednich buhajów), a niezbędnym warunkiem prawidłowe żywienie krów.

709 views

Wydajność życiowa w Holandii stale rośnie !


Populacja krów mlecznych w Holandii jako pierwsza na świecie (i chyba jak dotąd jedyna) w 2008 r. przekroczyła granicę 30.000 kg mleka w produkcji życiowej – było to średnio dla krów ubyłych 30.777 kg. Od tego czasu ten wynik udało się znacząco poprawić: średnia produkcja życiowa ponad 240 tysięcy krów ubyłych z holenderskiej populacji w sezonie (od 1. września) 2019 – 2020 (do 31. sierpnia) wyniosła równo 34.000 kg mleka o zawartości 4,36% tłuszczu i 3,56% białka (łącznie 2691 kg tł. + białko). Tak doskonały wynik uzyskano nie tylko dzięki stałemu wzrostowi wydajności krów, ale także poprawie średniej długości ich użytkowania – dla omawianej grupy krów ubyłych w sezonie 2019/20 oznacza to średnio 3,6 wycieleń (przy średniej długości okresu międzywycieleniowego 407 dni).
Dla części polskich stad 3,6 wycieleń i 34.000 kg mleka, jako wynik średni dla krów ubyłych, nie jest może zbyt imponujący. Ale proszę pamiętać, że jest to średnia, a w Holandii tak jak i wszędzie są hodowcy osiągający, z różnych względów, lepsze i gorsze wyniki. Natomiast w szerokim gronie najlepszych stad holenderskich średnia wydajność życiowa krów ubyłych wynosi 70–80–90 tysięcy kg. Wydaje się, że obecnie jako cel hodowlany dla większości polskich stad realne i zasadne byłoby wyznaczenie wartości 45.000 kg, z czasem dla najlepszych cel ten będzie się przesuwał na 60–70. tys. i więcej kilogramów.
Na koniec ciekawostka: niezależnie od wydajności rośnie także średnia wielkość stad w Holandii – aktualnie (sezon 2019/2020) to średnio 104 krowy, co oznacza wzrost o 5 szt. w stosunku do poprzedniego roku.

493 views
bull Angus

RASA ANGUS

RASA ANGUS

Rasa Angus, to rasa bydła mięsnego powstała w pierwszej połowie XIX wieku w Szkocji. Jest to bydło jednomaściste czarne lub czarno-brą-zowe. Świetnie sprawdza się w odchowie eksten-sywnym, dopasowując się do wszystkich warun-ków bytowych i klimatycznych. Charakterystyczną, a za razem pożądaną cechą jest dominująca bez-rożność. Obecnie na całym świecie docenia się walory kulinarne młodych byków tej rasy, dzieje się tak za sprawą marmurkowatości mięsa. Rasa Angus świetnie nadaje się do krzyżowania z rasa-mi mlecznymi, za sprawą łatwych wycieleń (niewielkie cielęta).

756 views

NASIENIE KONWENCJONALNE -old

CENNIK NASIENIA BUHAJÓW

           Wszystkie ceny netto – należy do nich doliczyć 8% podatku VAT. Ceny zawierają już opłatę na rzecz Stacji Unasieniania, dostarczającej zamówione nasienie do miejsca wskazanego przez hodowcę (kontenera inseminatora obsługującego stado lub kontenera hodowcy w gospodarstwie). A także koszt dowozu nasienia przy dostawie bezpośredniej do hodowcy.

BUHAJE CZARNO – BIAŁE HF

           Wszystkie ceny netto – należy do nich doliczyć 8% podatku VATCeny zawierają już opłatę na rzecz Stacji Unasieniania, dostarczającej zamówione nasienie do miejsca wskazanego przez hodowcę (kontenera inseminatora obsługującego stado lub kontenera hodowcy w gospodarstwie). A także koszt dowozu nasienia przy dostawie bezpośredniej do hodowcy.

BUHAJE CZERWONO – BIAŁE HF

BUHAJE SIMENTAL MLECZNY (FLECKVIEH)

/jał. za nazwą buhaja – można używać do krycia jałówek (dokładna inf. na karcie buhaja) g. buhaj genomowy, tzn. nie mający jeszcze klasycznej wyceny na córkach

W ofercie posiadamy również nasienie seksowane kilkunastu wybranych buhajów. Aktualną ofertę, a także instrukcję o warunkach użycia nasienia seksowanego można zna-leźć na naszej stronie internetowej www.hgplus.pl Zainteresowanych hodowców prosimy o kontakt – udzielimy wówczas pełnej informacji.

462 views