RASA ANGUS

Rasa Angus, to rasa bydła mięsnego powstała w pierwszej połowie XIX wieku w Szkocji. Jest to bydło jednomaściste czarne lub czarno-brą-zowe. Świetnie sprawdza się w odchowie eksten-sywnym, dopasowując się do wszystkich warun-ków bytowych i klimatycznych. Charakterystyczną, a za razem pożądaną cechą jest dominująca bez-rożność. Obecnie na całym świecie docenia się walory kulinarne młodych byków tej rasy, dzieje się tak za sprawą marmurkowatości mięsa. Rasa Angus świetnie nadaje się do krzyżowania z rasa-mi mlecznymi, za sprawą łatwych wycieleń (niewielkie cielęta).

784 views