Populacja krów mlecznych w Holandii jako pierwsza na świecie (i chyba jak dotąd jedyna) w 2008 r. przekroczyła granicę 30.000 kg mleka w produkcji życiowej – było to średnio dla krów ubyłych 30.777 kg. Od tego czasu ten wynik udało się znacząco poprawić: średnia produkcja życiowa ponad 240 tysięcy krów ubyłych z holenderskiej populacji w sezonie (od 1. września) 2019 – 2020 (do 31. sierpnia) wyniosła równo 34.000 kg mleka o zawartości 4,36% tłuszczu i 3,56% białka (łącznie 2691 kg tł. + białko). Tak doskonały wynik uzyskano nie tylko dzięki stałemu wzrostowi wydajności krów, ale także poprawie średniej długości ich użytkowania – dla omawianej grupy krów ubyłych w sezonie 2019/20 oznacza to średnio 3,6 wycieleń (przy średniej długości okresu międzywycieleniowego 407 dni).
Dla części polskich stad 3,6 wycieleń i 34.000 kg mleka, jako wynik średni dla krów ubyłych, nie jest może zbyt imponujący. Ale proszę pamiętać, że jest to średnia, a w Holandii tak jak i wszędzie są hodowcy osiągający, z różnych względów, lepsze i gorsze wyniki. Natomiast w szerokim gronie najlepszych stad holenderskich średnia wydajność życiowa krów ubyłych wynosi 70–80–90 tysięcy kg. Wydaje się, że obecnie jako cel hodowlany dla większości polskich stad realne i zasadne byłoby wyznaczenie wartości 45.000 kg, z czasem dla najlepszych cel ten będzie się przesuwał na 60–70. tys. i więcej kilogramów.
Na koniec ciekawostka: niezależnie od wydajności rośnie także średnia wielkość stad w Holandii – aktualnie (sezon 2019/2020) to średnio 104 krowy, co oznacza wzrost o 5 szt. w stosunku do poprzedniego roku.

537 views