Mikołajkowa Promocja 1+1!

Mikołajkowa promocja 1+1!!

Buhaje z Genetyki to najlepszy mikołajkowy prezent dla Twoich krówek.

Sam zostań Świętym Mikołajem i skorzystaj z naszej mikołajkowej promocji 1+1.

Szczegóły promocji znajdziesz u Swojego doradcy genetycznego, lub pod numerem telefonu:

𝟲𝟬𝟬 𝟯𝟵𝟱 𝟮𝟭𝟱

 

Buhaje  CRV zapewnią Twemu stadu, genetykę na najwyższym światowym poziomie!

111 views
bull Angus

RASA ANGUS

RASA ANGUS

Rasa Angus, to rasa bydła mięsnego powstała w pierwszej połowie XIX wieku w Szkocji. Jest to bydło jednomaściste czarne lub czarno-brą-zowe. Świetnie sprawdza się w odchowie eksten-sywnym, dopasowując się do wszystkich warun-ków bytowych i klimatycznych. Charakterystyczną, a za razem pożądaną cechą jest dominująca bez-rożność. Obecnie na całym świecie docenia się walory kulinarne młodych byków tej rasy, dzieje się tak za sprawą marmurkowatości mięsa. Rasa Angus świetnie nadaje się do krzyżowania z rasa-mi mlecznymi, za sprawą łatwych wycieleń (niewielkie cielęta).

783 views

NASIENIE KONWENCJONALNE -old

CENNIK NASIENIA BUHAJÓW

           Wszystkie ceny netto – należy do nich doliczyć 8% podatku VAT. Ceny zawierają już opłatę na rzecz Stacji Unasieniania, dostarczającej zamówione nasienie do miejsca wskazanego przez hodowcę (kontenera inseminatora obsługującego stado lub kontenera hodowcy w gospodarstwie). A także koszt dowozu nasienia przy dostawie bezpośredniej do hodowcy.

BUHAJE CZARNO – BIAŁE HF

           Wszystkie ceny netto – należy do nich doliczyć 8% podatku VATCeny zawierają już opłatę na rzecz Stacji Unasieniania, dostarczającej zamówione nasienie do miejsca wskazanego przez hodowcę (kontenera inseminatora obsługującego stado lub kontenera hodowcy w gospodarstwie). A także koszt dowozu nasienia przy dostawie bezpośredniej do hodowcy.

BUHAJE CZERWONO – BIAŁE HF

BUHAJE SIMENTAL MLECZNY (FLECKVIEH)

/jał. za nazwą buhaja – można używać do krycia jałówek (dokładna inf. na karcie buhaja) g. buhaj genomowy, tzn. nie mający jeszcze klasycznej wyceny na córkach

W ofercie posiadamy również nasienie seksowane kilkunastu wybranych buhajów. Aktualną ofertę, a także instrukcję o warunkach użycia nasienia seksowanego można zna-leźć na naszej stronie internetowej www.hgplus.pl Zainteresowanych hodowców prosimy o kontakt – udzielimy wówczas pełnej informacji.

473 views

BUHAJE Z KATALOGU

Buhaje Simental Mleczny (Fleckvieh)

BUHAJE BROWN SWISS

BUHAJE MIĘSNE

/jał. za nazwą buhaja – można używać do krycia jałówek (dokładna inf. na karcie buhaja) g. buhaj genomowy, tzn. nie mający jeszcze klasycznej wyceny na córkach

W ofercie posiadamy również nasienie seksowane kilkunastu wybranych buhajów. Aktualną ofertę, a także instrukcję o warunkach użycia nasienia seksowanego można zna­leźć na naszej stronie internetowej www.hgplus.pl Zainteresowanych hodowców prosimy o kontakt – udzielimy wówczas pełnej informacji.

Buhaje z katalogu 2019

Buhaje o najwyższym TPI
Katalog 2020

Poniżej prezentujemy buhaje z katalogu na 2020 r., które w grudniu 2020 r. uzyskały najwyższą wycenę wg. indeksu TPI. Aby zobaczyć pełną aktualną kartę wyceny buhaja, odniesioną do bazy amerykańskiej lub holenderskiej, kliknij na wartość indeksu. Dla ułatwienia w zapoznaniu się z kartą wyceny można skorzystać ze słowniczka. (w nawiasie podana wartość TPI w grudniu 2019)
cow-head   HOTLINE TPI 2746 (2727) / NVI 265 (wyceniony na córkach)
cow-head   LUKAKU TPI 2748 (2744) / NVI 247
cow-head   HOLCOMB TPI 2633 (2578) / NVI 219
cow-head   HAZARD TPI 2599 (2647) / NVI 240

Buhaj Hotline uzyskał już czwartą wycenę na córkach w USA oraz trzecia w grudniu br. wycenę na córkach w Holandii – jego wartość indeksu NVI w ciągu ostatnich 8 miesięcy wzrosła o 44 pkt. (w kwietniu 221, w grudniu 265).

W kwietniu 2020 r. w Holandii, a także w wielu krajach, nastąpiła zmiana bazy genetycznej, do której odnoszone są wartości hodowlane buhajów. Zmiana ta w większości krajów następuje co 5 lat, a poprzednia miała miejsce w kwietniu 2015 r. Wynika ona z ciągłego postępu hodowlanego, w efekcie którego wzrasta średnia wartość krajowych populacji krów mlecznych – te właśnie wartości są podstawą tworzenia baz genetycznych w każdym z krajów. Aktualną od kwietnia 2020 r. bazę genetyczną (tzw. zerową), do której odnoszone będą wszystkie wartości hodowlane, stanowi średnia wartość hodowlana krów urodzonych w 2015 roku – w naszym przypadku urodzonych w Holandii. Ta sama baza hodowlana odnosi się oczywiście zarówno do buhajów wycenionych klasycznie na córkach, jak i buhajów genomowych. W tabeli poniżej przedstawiamy najważniejsze cechy, odnoszące się do wyceny buhajów, które przy aktualnej zmianie bazy holenderskiej uległy zmianie.

Cyfry pokazane w tabeli informują, o ile wzrosła szacowana średnia wartość hodowlana holenderskiej populacji krów rasy Hf odmiany czarno-białej i czerwono-białej w okresie 5. lat od ostatniej zmiany bazy. Np. dla krów Hf cb wzrost w odniesieniu do potencjału produkcji mleka wynosi + 316 kg, dla budowy ogólnej wymienia + 3 pkt., budowy nóg i racic + 2 pkt., dla długowieczności (długości użytkowania) + 218 dni i.t.d. W praktyce oznacza to, że buhaj Hf cb, który w poprzedniej wycenie w grudniu 2019 roku miał wartość np. dla produkcji mleka + 1000 kg – teraz po zmianie bazy będzie miał wartość 684 kg (1000 – 316). Po prostu poziom bazy podniósł się o 316 kg, w związku z czym przewaga buhaja dla tej cechy zmniejszyła się o tę samą wartość. To samo dotyczy innych cech podanych w tabeli, np.: poprzedni indeks NVI 300 = aktualnie 214 (300–86), poprzednia ocena wymienia 110 = aktualnie 107 (110–3), poprzednia zdrowotność wymienia 108 = aktualna 106 (108–2), poprzednia długowieczność 500 = aktualnie 282 (500–218) i.t.d. W żadnym wypadku nie oznacza to oczywiście pogorszenia się wartości buhajów, a jest tylko dostosowaniem wycen do postępu hodowlanego, jaki dokonał się w Holandii w ostatnich 5. latach. Większe zmiany oznaczają większy postęp, a więc większą poprawę cech użytkowych w krajowej populacji krów. W poniższej tabelce pokazano dla wybranych cech przykładowe zmiany w szacowanych wartościach hodowlanych buhajów po podniesieniu poziomu bazy w kwietniu 2020 r. w Holandii. Jest to przykład dla rasy Hf odmiany czarno-białej, analogicznie można wyliczyć zmiany wartości dla tych samych cech w stosunku do buhajów Hf czb, posługując się publikowaną powyżej tabelą.

Efekt zmiany bazy genetycznej w Holandii dla wyceny buhajów Hf cb

Zapoznając się z nową wyceną buhajów trzeba uwzględnić zaistniałe zmiany bazowe. Pozorny spadek wartości buhajów to efekt zmiany bazy genetycznej, następujący co 5 lat. Oswojenie się z tymi zmianami będzie wymagało, jak zawsze, trochę czasu. Na aktualną zmianę wartości poszczególnych cech buhajów, poza zmianą bazy, mają oczywiście wpływ normalne przeszacowania wartości związane z kolejną wyceną. Dlatego aktualna wartość każdej cechy buhaja jest efektem nałożenia się obu tych zmian. Np. poprzednia wartość buhaja dla produkcji mleka wynosiła + 1000kg, w wycenie kwietniowej po zmianie bazy dla tego samego buhaja ta wartość to 820 kg. Oznacza to, że jego wartość dla tej cechy w wycenie kwietniowej wzrosła o 136 kg (820 kg = 684 kg, tj. wartość po zmianie bazy +136 kg wzrost wartości buhaja). Inaczej: 820 kg + 316 kg tj. wzrost wartości bazowej = 1136 – poprzednia wartość 1000 = 136 kg. W analogiczny sposób można zorientować się o zmianach wartości buhaja w odniesieniu do innych cech (produkcyjnych, pokrojowych, funkcjonalnych). Na koniec kilka uwag o szybkości postępu hodowlanego w Holandii, który stale przyspiesza. I tak dla przykładu w poprzedniej zmianie w kwietniu 2015 r. wzrost wartości dla poszczególnych cech wyniósł (rasa Hf cb): NVI +63, kg mleka +244, kg tłuszcz +8, kg białko +10, długowieczność +129 dni, płodność córek +0,0, zdrowotność wymienia +1, ocena ogólna wymienia +3, ocena ogólna nóg i racic +2. Porównując to z tabelą pokazującą aktualne zmiany widać wyraźnie, że w ostatnich latach nastąpiło w Holandii znaczące przyspieszenie postępu hodowlanego. Przekłada się to na istotne polepszenie wartości populacji krajowej w zakresie cech produkcyjnych i funkcjonalnych, a więc w efekcie na wzrost wartości ekonomicznej poszczególnych krów i całej populacji. Krowy są coraz zdrowsze, bardziej długowieczne i wyżej produkcyjne, a ich pokrój jest coraz lepszy. Dotyczy to oczywiście także populacji krów Hf odmiany czerwono-białej w Holandii.

10 kwietnia 2020 r. Opracowanie Aleksander Osten-Sacken
Na nowych kartach buhajów wartość indeksu produkcyjnego INET jest teraz przedstawiana jako
Production (€)

W grudniowej wycenie buhajów holenderskich, oferowanych przez CRV, wdrożony został nowy model obliczeniowy dla wartości hodowlanej buhajów. Model ten został opracowany przez organizację Animal Evaluation Unit (AEU, więcej na https://www.dairynz.co.nz/animal/animal-evaluation ), działającą na rzecz międzynarodowej hodowli bydła mlecznego i dokonującą oceny wartości hodowlanych. Ta zmiana była konieczna, ponieważ z powodu coraz powszechniejszego genotypowania samic znacznie wzrosła populacja referencyjna zwierząt, do której odnoszone są wartości buhajów. Stały wzrost liczby zwierząt stanowiących populację referencyjną jest ze wszech miar pożądany i konieczny, a jego efektem jest poprawa wiarygodności wyceny młodych buhajów genomowych. Niemniej na tym etapie – strona żeńska bydła mlecznego została włączona do populacji referencyjnej od kwietnia 2018 r. – okazało się, że efektem jest przeszacowanie lub niedoszacowanie wartości części buhajów. Możemy to zauważyć w wynikach grudniowej wyceny buhajów holenderskich. Organizacja hodowlana CRV, której przedstawicielem w Polsce jest Holenderska Genetyka Plus Sp. z o.o., przywiązuje od zawsze ogromną wagę do wiarygodności wycen buhajów. Dlatego właśnie skorzystano z nowego, doskonalszego modelu obliczeniowego, opracowanego przez AEU. Spowodowało to jeszcze dokładniejsze oszacowanie wartości młodych buhajów genomowych. Nie oznacza to oczywiście, że poprzednie wyceny były nieprawidłowe – po prostu od teraz dokładność i wiarygodność wycen będzie jeszcze większa. Szacowanie wartości hodowlanych zwierząt stale ewoluuje – jest to, jak wiemy, nowa metoda hodowlana, wykorzystująca najnowsza badania genetyczne, dlatego konieczna była aktualna korekta. Mimo swojej niedoskonałości wycena genomowa zwierząt jest ogromną pomocą dla hodowców bydła. Pozwala ona uzyskać szybszy postęp genetyczny w stadzie dzięki dostępowi do nowych, młodych, lepszych buhajów, a także uzyskać informację o wartości cieląt w ciągu 30 dni od ich urodzenia (tak jest w Holandii) – dawniej na taką informację musieliśmy czekać kilka lat (dla cech produkcyjnych w przypadku krowy ok. 3 lata, tj. do ukończenia pierwszej laktacji, dla cech funkcjonalnych, ze względu na ich stosunkowo niski współczynnik odziedziczalności, nawet 5 lat). Warto też pamiętać, że dzięki ocenie genomowej wiarygodność pierwszej wyceny młodych zwierząt wybieranych do hodowli wzrosła co najmniej dwukrotnie. Poprzednio mieliśmy do dyspozycji tylko ocenę na podstawie rodowodu, bardzo niedokładną i zawodną – wiarygodność oceny i trafnego wyboru była na poziomie 30%. Dzięki dołączeniu do tej oceny także wyceny genomowej, wiarygodność pierwszej wyceny młodych zwierząt wzrosła do 60-65%. I uzyskujemy ją już dla kilkutygodniowego cielęcia, a nie po kilku latach. Warto też wiedzieć, że celem CRV i hodowców holenderskich jest stały wzrost wiarygodności pierwszej wyceny genomowej zwierzęcia – oczekuje się, że najpóźniej za 5 lat powinna ona wynosić 80%. To tak, jak mielibyśmy jużwycenę buhaja na 40. córkach! Jak pisaliśmy na wstępie, część buhajów w wycenie grudniowej uzyskała gorsze noty niż poprzednio. Dotknęło to zwłaszcza rozpłodniki, które miały duże ilości zgenotypowanego potomstwa, co w konsekwencji – wskutek niedoskonałości dotychczasowej metody obliczeniowej – doprowadziło do ich przeszacowania. Dobrym przykładem aktualnych zmian jest buhaj Ranger, który w ostatnich dwóch sezonach (tj. w okresie od 1 września 2017 – 31 sierpnia 2019 r.) był najpopularniejszym i najczęściej używanym rozpłodnikiem w Holandii i Belgii (w tych krajach realizowany jest program hodowlany CRV). Łącznie w tym okresie zarejestrowano tam blisko 120.000 zabiegów pierwszej inseminacji jego nasieniem. I to pomimo tego, że Ranger był najdroższym buhajem oferowanym przez CRV – jego cena wynosiła 32 Euro, tj. około 140 złotych. Ale efektem tak szerokiego użycia tego buhaja było także zgenotypowanie wielu tysięcy jego potomków, co w Holandii jest już zjawiskiem powszechnym. Wpłynęło to więc znacząco na oszacowanie wartości hodowlanej Rangera i jej zawyżenia z powodów, które opisano powyżej. Można więc zapytać, czy hodowcy, którzy korzystali tak masowo z nasienia Rangera, popełnili błąd? Zdecydowanie nie! Czy więc nadal należy kojarzyć tego buhaja w najlepszych stadach? Oczywiście i zdecydowanie tak! Ranger pozostaje wciąż jednym z najlepszych buhajów w ofercie, a rolnicy holenderscy są bardzo zadowoleni z jego potomstwa. Aktualna wartość jego indeksu NVI wynosi 288, jest więc wyższa niż w kwietniu 2017 r., kiedy został on wprowadzony na rynek. A zdecydowana większość zgenotypowanych cieląt po Rangerze uzyskiwała wyceny znacznie powyżej średniej. Oznacza to, że nawet po ostatniej korekcie jego córki nadal będą plasowały się w grupie zwierząt powyżej średniej. A poza tym – każdy indeks hodowlany jest i pozostanie zawsze tylko jednym ze wskaźników faktycznej wartości buhaja – syntetycznym i złożonym, a przez to niedoskonałym. Hodowcy holenderscy zawsze przywiązywali wielką uwagę do wyceny poszczególnych, interesujących ich cech i to właśnie one w dużym stopniu decydują o ich wyborach i decyzjach hodowlanych. Dlatego Ranger, przekazujący na córki piękne wymiona, bardzo dobrą długowieczność i skład mleka oraz poprawiający wszystkie cechy funkcjonalne pozostaje nadal na topie w ofercie CRV. A jego dodatkowym atutem jest bardzo dobra płodność nasienia, rekompensująca w znacznym stopniu wysoką cenę. Ranger pozostaje nadal najdroższym buhajem w Holandii, a cena jego nasienia po wycenie grudniowej utrzymała się na poziomie 32 Euro. Taką samą ceną mogą się pochwalić jedynie dwaj jego synowie – Wirdum i Woody. Widać więc, że po ostatniej wycenie z 4. grudnia 2019 r. nie doszło do żadnych poważniejszych przetasowań na holenderskim rynku hodowlanym, a wprowadzona korekta modelu obliczeniowego będzie miała pozytywny wydźwięk i wpłynie na wzrost zaufania hodowców do wyceny genomowej zwierząt.

W tym miejscu pokazujemy buhaje, oferowane do sprzedaży poza katalogiem. Klikając na nazwę buhaja zostaniesz przekierowany na kartę z aktualną wyceną.

BUHAJE CZARNO-BIAŁE
Buhaje starsze
ATLANTIC (cb) NVI 142 cena 1p. 65 zł (na jałówki)
Produkcja córek (305 dni) – krowy dorosłe (bez pierw.)
10.575 kg mleka o zawartości 4,16% tłuszczu i 3,54% białka
JURY (cb) NVI 188, cena 1p. 65 zł (na jałówki)
STRATEGY (cb) NVI 140, cena 1p. 56 zł (na jałówki)
Buhaj Atlantic ma wycenę na córkach – powyżej 66 tysięcy córek – od 2012 roku znajduje się w ścisłej czołówce buhajów używanych w Holandii

BUHAJE CZERWONO-BIAŁE
COLORADO (czb) NVI 97 cena 1p. 56 zł (na jałówki)
Produkcja córek (305 dni) – krowy dorosłe (bez pierw.)
10.162 kg mleka o zawartości 4,27% tłuszczu i 3,54% białka

Zapytaj swojego doradcę o minimalne ceny zakupu, uzależnione od Twojego statusu klienta i liczby zamawianych słomek.

Jeśli chcesz skorzystać z tłumaczenia angielskich terminów hodowlanych – kliknij słownik
Buhaje posiadające wskaźnik 102 (101) lub wyższy dają łatwiejsze wycielenia – można nimi kryć jałówki. W przypadku buhajów genomowych ze względów bezpieczeństwa (mniejsza wiarygodność wyceny) wskaźnik ten dla jałówek podnosi się do 104 (minimum 103).

Większość kart buhajów została przygotowana w języku polskim (karty ze zdjeciami), część kart jest dostępna tylko w języku angielskim. Przy korzystaniu z nich można użyć angielsko-polskiego słowniczka terminów i określeń hodowlanych, dostępnego tutaj

          Nowe wskaźniki holenderskie mogą być pomocne w hodowli Holenderska firma hodowlana CRV od zawsze przoduje w pracach nad poprawą zdrowia krów i rentowności produkcji mleka metodami genetycznymi. Potwierdzeniem tego jest zaprezentowanie w dniu 2 października 2014 r. na Światowym Expo Mleczarskim w Maddison (USA) dwóch nowych, oszacowanych genetycznie wskaźników Ketosis – odporność na ketozę, oraz Feed intake – wskaźnika łączącego pobieranie paszy przez córki buhaja (wyrażonego w kg suchej masy / dzień) z jej wykorzystaniem. Oba one mogą być użyte przez hodowców do poprawy zdrowotności swoich stad i efektywności produkcji – zostały wprowadzone na karty wyceny buhajów w grudniu 2014 r. Feed intake jest częścią szerszego wskaźnika Better Life Efficiency (na kartach buhajów oznaczonego jako % Efficiency) – ten ostatni skupia się na produkcji życiowej, pilnując równowagi pomiędzy wydajnościami laktacyjnymi a długością życia i użytkowania krów. W jego szacowaniu uwzględnia się szereg innych cech, tj. wydajność mleka, przebieg krzywej laktacji, długowieczność, okres międzywycieleniowy, szybkość dojrzewania i ciężar ciała. Wynik +10% Efficiency oznacza, że potomstwo buhaja da w ciągu swojego życia produkcję mleka o wartości 5% większej w stosunku do poprzedniego pokolenia samic (5% – ponieważ druga połowa informacji genetycznej pochodzi od matki). Wskaźnik “Feed intake” powinien być wykorzystywany w połączeniu z przewagę hodowlaną dla produkcji mleka danego buhaja – przy tym samym wskaźniku buhaj o większej przewadze uzyska wyższą bazę wyjściową dla wskaźnika Efficiency. Będzie ona oczywiście skorygowana do ostatecznej wartości przez cechy wymienione powyżej. Ketosis – włączony został do wskaźnika Better Life Health (na kartach buhajów oznaczonego jako % Health). Ten ostatni wskaźnik wprowadzony do wyceny w grudniu 2013 r. (podobnie jak opisany wyżej BLE), informuje o ogólnym statusie zdrowia przekazywanym przez buhaja na córki. W jego skład wchodzą też: zdrowotność wymion, zdrowotność racic, płodność córek, łatwość wycieleń (po buhaju oraz wycielenia jego córek), żywotność cieląt. Wszystkie te cechy podane są w diagramie cech funkcjonalnych i zdrowotnych (Management / Health). Wynik +10% Health oznacza, że u potomstwa buhaja będzie występować około 5% mniej problemów zdrowotnych. Wszystkie te wskaźniki mogą być wykorzystane przez rolników jako pomoc w wyhodowaniu zdrowych i wydajnych stad o wysokiej produkcji życiowej. Celem, założonym przez CRV, jest zwiększenie produkcji życiowej o 30%. Dla przypomnienia – Holandia jest pierwszym i jak dotąd jedynym krajem na świecie, w którym przekroczono średnią wartość życiowej produkcji krów brakowanych (łącznie dla wszystkich ras) – 30.000 kg. Za ostatnio podsumowany sezon oceny w Holandii od 1. września 2013 – 31. sierpnia 2014 jest to średnio 30.999 kg mleka o zawartości 4,36% tłuszczu i 3,52% białka (łącznie 2443 kg tłuszczu i białka). Dalszy wzrost wydajności życiowej zakłada oczywiście wydłużenie użytkowania krów o jeden rok, a także – co konieczne – poprawę ich zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem płodności i odporności na mastitis. Wysokie kwalifikacje osób kierujących w CRV realizacją programu hodowlanego, a także możliwości, jakie stwarzają najnowsze osiągnięcia genomiki, są gwarancją, że wytyczone cele zostaną przez holenderskich hodowców osiągnięte.

1 385 views