Średnia produkcja życiowa-najwyższa na świecie 𝟯𝟴 𝟯𝟮𝟳 𝗸𝗴 𝗺𝗹𝗲𝗸𝗮.
Średnia życiowa produkcja krów mlecznych w Holandii wzrosła w roku referencyjnym 2022-2023 (od września 2022 do sierpnia 2023) o ponad 900 kg do 𝟯𝟴 𝟯𝟮𝟳 𝗸𝗴 𝗺𝗹𝗲𝗸𝗮 i jest najwyższa na świecie.
Tym samym średnia długość życia holenderskich krów wzrosła o 22 dni i także jest najwyższa na świecie!
249 views