Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka postanowiła o zmianie dotychczasowych zasad rejestracji zabiegów inseminacyjnych w systemie teleinformatycznym Polskiej Federacji.
Zmiany polegają na skróceniu czasu na rejestrację danych w systemie do 180 dni – liczonych od daty wykonania zabiegu inseminacji oraz całkowitym uniemożliwieniu korekty po dacie wycielenia.
Zasady te zostaną wprowadzone od dnia 1 lipca 2021 roku.
442 views