Zmiana bazy genetycznej w Holandii w kwietniu 2020 r. 

W kwietniu 2020 r. w Holandii, a także w wielu krajach, nastąpiła zmiana bazy genetycznej, do której odnoszone są wartości hodowlane buhajów. Zmiana ta w większości krajów następuje co 5 lat, a poprzednia miała miejsce w kwietniu 2015 r. Wynika ona z ciągłego postępu hodowlanego, w efekcie którego wzrasta średnia wartość krajowych populacji krów mlecznych – te właśnie wartości są podstawą tworzenia baz genetycznych w każdym z krajów. Aktualną od kwietnia 2020 r. bazę genetyczną (tzw. zerową), do której odnoszone będą wszystkie wartości hodowlane, stanowi średnia wartość hodowlana krów urodzonych w 2015 roku – w naszym przypadku urodzonych w Holandii. Ta sama baza hodowlana odnosi się oczywiście zarówno do buhajów wycenionych klasycznie na córkach, jak i buhajów genomowych. W tabeli poniżej przedstawiamy najważniejsze cechy, odnoszące się do wyceny buhajów, które przy aktualnej zmianie bazy holenderskiej uległy zmianie. […]

442 views