Poza katalogiem oferujemy również nasienie kilku buhajów czarno-białych i czerwono-białych. Przy nazwach podajemy 2 indeksy: holenderski NVI i polski PF (wycena sierpień 2018). Klikając na każdy z indeksów zostaniesz przekierowany na odpowiednią kartę z aktualną wyceną buhaja, tj. holenderską lub polską.
GALORE NVI 338 / PF 135 / cena 1p. 65 zł
STARMAN NVI 309 / PF 145 / cena 1p. 79 zł
HARVESTER NVI 293 / PF 151 / cena 1p. 89 zł
RELOADER NVI 367 / PF 144 / cena 1p. 99 zł
DAZZEL NVI 364 / PF 147 / cena 1p. 119 zł
LENDOR NVI 307 / PF 150 / cena 1p. 119 zł

JACUZZI NVI 406 / PF 144 / cena 1p. 129 zł

Uwaga. Wszystkie w/w rozpłodniki to buhaje genomowe, tzn. nie mające jeszcze wyceny na córkach.

Jeśli chcesz skorzystać z tłumaczenia angielskich terminów hodowlanych - kliknij słownik
Nasienie buhajów Galore (CE 104), Reloader (CE 107) i Dazzel (CE 108) można używać do krycia jałówek (w nawiasie podany wskaźniki łatwości wycieleń). Buhaje posiadające wskaźnik 102 (101) lub wyższy dają łatwiejsze wycielenia - można nimi kryć jałówki. W przypadku buhajów genomowych ze względów bezpieczeństwa (mniejsza wiarygodność wyceny) wskaźnik ten dla jałówek podnosi się do 104 (minimum 103).