W tym miejscu pokazujemy buhaje, oferowane do sprzedaży poza katalogiem. Przy nazwie buhaja podajemy 2 indeksy: holenderski NVI i polski PF (wycena kwiecień 2019). Klikając na każdy z indeksów zostaniesz przekierowany na odpowiednią kartę z aktualną wyceną buhaja, tj. holenderską lub polską.

Aktualnie nie posiadamy w ofercie buhajów spoza katalogu.

Uwaga. Wszystkie w/w rozpłodniki to buhaje genomowe, tzn. nie mające jeszcze wyceny na córkach.

Jeśli chcesz skorzystać z tłumaczenia angielskich terminów hodowlanych - kliknij słownik
Buhaje posiadające wskaźnik 102 (101) lub wyższy dają łatwiejsze wycielenia - można nimi kryć jałówki. W przypadku buhajów genomowych ze względów bezpieczeństwa (mniejsza wiarygodność wyceny) wskaźnik ten dla jałówek podnosi się do 104 (minimum 103).