Poza katalogiem oferujemy również nasienie kilku buhajów czarno-białych i czerwono-białych. Przy nazwach podajemy 2 lub 3 indeksy: holenderski NVI, polski PF i amerykański TPI (wycena sierpień 2017). Klikając na każdy z indeksów zostaniesz przekierowany na odpowiednią kartę z aktualną wyceną buhaja, tj. holenderską, polską lub amerykańską.
FINDER NVI 366 / PF 139 / cena 1p. 139 zł (limitowany)
GALORE NVI 270 / PF 133 / cena 1p. 79 zł (ostatnie 9 porcji)
HOTLINE NVI 303 / TPI / PF 147 / cena 1p. 139 zł
       Bardzo limitowany ze względu na wysoki popyt w USA
JORBEN NVI 336 / PF 142 / cena 1p. 99 zł

RODY NVI 319 / PF 128 / cena 1p. 99 zł
ANRELI NVI 320 / PF 132 / cena 1p. 99 zł
MULTIPLAN NVI 263 / PF 129 / cena 1p. 79 zł

Uwaga. Wszystkie w/w rozpłodniki to buhaje genomowe, tzn. nie mające jeszcze wyceny na córkach.

Jeśli chcesz skorzystać z tłumaczenia angielskich terminów hodowlanych - kliknij słownik
Buhaje Finder (CE 105) i Galore (CE 103) oraz czerwono-białe buhaje Rody (CE 107) i Anreli (CE 105) można używać do krycia jałówek (w nawiasach podane wskaźniki łatwości wycieleń). Buhaje posiadające wskaźnik 102 (101) lub wyższy dają łatwiejsze wycielenia - można nimi kryć jałówki. W przypadku buhajów genomowych ze względów bezpieczeństwa (mniejsza wiarygodność wyceny) wskaźnik ten dla jałówek podnosi się do 104 (minimum 103).