Poza katalogiem oferujemy również nasienie kilku buhajów czarno-białych i czerwono-białych. Przy nazwach podajemy 2 indeksy: holenderski NVI i polski PF (wycena sierpień 2018). Klikając na każdy z indeksów zostaniesz przekierowany na odpowiednią kartę z aktualną wyceną buhaja, tj. holenderską lub polską.
GALORE NVI 285 / PF 133 / cena 1p. 65 zł
STARMAN NVI 315 / PF 142 / cena 1p. 69 zł
HARVESTER NVI 286 / PF 148 / cena 1p. 79 zł
RELOADER NVI 367 / PF 144 / cena 1p. 89 zł
DAZZEL NVI 377 / PF 147 / cena 1p. 109 zł
LENDOR NVI 296 / PF 148 / cena 1p. 99 zł

JACUZZI NVI 384 / PF 143 / cena 1p. 129 zł

Uwaga. Wszystkie w/w rozpłodniki to buhaje genomowe, tzn. nie mające jeszcze wyceny na córkach.

Jeśli chcesz skorzystać z tłumaczenia angielskich terminów hodowlanych - kliknij słownik
Nasienie buhajów Galore (CE 104), Reloader (CE 107) i Dazzel (CE 108) można używać do krycia jałówek (w nawiasie podany wskaźniki łatwości wycieleń). Buhaje posiadające wskaźnik 102 (101) lub wyższy dają łatwiejsze wycielenia - można nimi kryć jałówki. W przypadku buhajów genomowych ze względów bezpieczeństwa (mniejsza wiarygodność wyceny) wskaźnik ten dla jałówek podnosi się do 104 (minimum 103).