Poza katalogiem oferujemy również nasienie kilku buhajów czarno-białych i czerwono-białych. Przy nazwach podajemy 2 indeksy: holenderski NVI i polski PF (wycena kwiecień 2018). Klikając na każdy z indeksów zostaniesz przekierowany na odpowiednią kartę z aktualną wyceną buhaja, tj. holenderską lub polską.
GALORE NVI 306 / PF 135 / cena 1p. 65 zł
EMPIRE NVI 415 / PF 138 / cena 1p. 85 zł
STARMAN NVI 383 / PF 143 / cena 1p. 89 zł
RELOADER NVI 420 / PF 143 / cena 1p. 109 zł
DAZZEL NVI 396 / PF 147 / cena 1p. 129 zł
LENDOR NVI 381 / PF 148 / cena 1p. 139 zł

MOUTARD NVI 341 / PF 138 / cena 1p. 99 zł
JACUZZI NVI 456 / PF 136 / cena 1p. 129 zł
   (Nasienie buhaja Jacuzzi będzie dostępne najwcześniej w lipcu br. - aktualnie dostępne nasienie wykorzystywane jest w ramach programu hodowlanego CRV. Zamówienia będą realizowane według kolejności zgłoszeń)

Uwaga. Wszystkie w/w rozpłodniki to buhaje genomowe, tzn. nie mające jeszcze wyceny na córkach.

Jeśli chcesz skorzystać z tłumaczenia angielskich terminów hodowlanych - kliknij słownik
Nasienie buhajów Empire (CE 111), Galore (CE 104), Reloader (CE 109), Dazzel (CE 110) oraz Jim P (CE 105) i Moutard (CE 105) można używać do krycia jałówek (w nawiasie podany wskaźniki łatwości wycieleń). Buhaje posiadające wskaźnik 102 (101) lub wyższy dają łatwiejsze wycielenia - można nimi kryć jałówki. W przypadku buhajów genomowych ze względów bezpieczeństwa (mniejsza wiarygodność wyceny) wskaźnik ten dla jałówek podnosi się do 104 (minimum 103).