Poza katalogiem oferujemy również nasienie kilku buhajów czarno-białych i czerwono-białych. Przy nazwach podajemy 2 indeksy: holenderski NVI i polski PF (wycena grudzień 2017). Klikając na każdy z indeksów zostaniesz przekierowany na odpowiednią kartę z aktualną wyceną buhaja, tj. holenderską lub polską.
EMPIRE NVI 350 / PF 137 / cena 1p. 79 zł
GALORE NVI 280 / PF 134 / cena 1p. 65 zł
WIFI NVI 192 / PF 127 / cena 1p. 39 zł

JIM P NVI 279 / PF 131 / cena 1p. 75 zł

Uwaga. Wszystkie w/w rozpłodniki to buhaje genomowe, tzn. nie mające jeszcze wyceny na córkach.

Jeśli chcesz skorzystać z tłumaczenia angielskich terminów hodowlanych - kliknij słownik
Nasienie buhaja Empire (CE 110) można używać do krycia jałówek (w nawiasie podany wskaźniki łatwości wycieleń). Buhaje posiadające wskaźnik 102 (101) lub wyższy dają łatwiejsze wycielenia - można nimi kryć jałówki. W przypadku buhajów genomowych ze względów bezpieczeństwa (mniejsza wiarygodność wyceny) wskaźnik ten dla jałówek podnosi się do 104 (minimum 103).