Bentehoek Faithful-Red

Faithful

Bentehoek Faithful Red

  • Moderate sized cows
  • Easy calvings
  • A2A2
Urodzony
01.11.2017
aAa Code
351426
Color
Red & White
NVI
223
Sire ID
NL 671889900
Kappa / Beta Casein
AB / A2A2
  Ms Riverboy
Kingfarm Holsteins Anreli Red  Alida 507
Leanne 7  Bouw Rocky
  Leanne

NVI R and W base

CRV Health

+6%
Płodność córek 104
Zdrowotn. wymienia 104
Zdrowotność racic 102

CRV Efficiency

+10%
Production (€) 276
Długowieczn. 530
Feed efficiency 102

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 72%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg
954 -0.14 0.16 30 49

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Komórki somatyczne
106
Odporność na ketozę
104
Szybkość doju 100
Temperament
102
Wiek 1. wycielenia
104
Łatw. wycieleń córek
104
Żywotność cieląt
104
Krzywa laktacji
107
Szybkość dojrzew.
101
Ciężar ciała 100
Wsk. łatw. wycieleń
105
Żywotn. cieląt (po byku)
103
Milkrobot efficiency
95
Milkrobot interval
109
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 73%

Typ i budowa 100
Wytrzym. produkc.
104
Wymię
106
Nogi i racice
101
Ocena ogólna
104

Wysokość
103
Szer. klatki piers. 100
Głębokość tułowia
102
Kątowość sylwetki
106
Ocena kondycji
98
Pochylenie zadu
96
Szerokość zadu
102
Tylne nogi z tyłu 100
Tylne nogi z boku
97
Ustawienie racic
102
Ocena w ruchu
102
Zaw. przed. wym.
105
Położ. strzyków przed.
106
Długość strzyków
99
Położenie wymienia
104
Zaw. tyłu wymienia
106
Położ. strzyków tyl.
103
Więzadło środkowe
101

Córki Bentehoek Faithful Red

Leanne 7 (dam of Faithful) owner: Gebr. Vroege, Dalen
Leanne 7 (dam of Faithful) owner: Gebr. Vroege, Dalen