Midwolder Martin

Martin

Midwolder Martin

  • Superb production
  • Super udders
  • A2A2
Urodzony
19.10.2017
aAa Code
234165
Color
Black & White
NVI
326
Sire ID
NL 865710894
Kappa / Beta Casein
AB / A2A2
  Cogent Supershot
Stantons Adorable  Stantons Mccutchen 1174 Agree
Marjon 137  De SU Penley 11839
  Marjon 82

NVI B and W base

CRV Health

+6%
Płodność córek 103
Zdrowotn. wymienia 104
Zdrowotność racic 106

CRV Efficiency

+15%
Production (€) 478
Długowieczn. 600
Feed efficiency 107

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 71%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg
2,243 -0.18 -0.06 75 71

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Komórki somatyczne
107
Odporność na ketozę
104
Szybkość doju
103
Temperament
104
Łatw. wycieleń córek
106
Żywotność cieląt
102
Krzywa laktacji
115
Szybkość dojrzew. 100
Wiek 1. wycielenia
106
Ciężar ciała
102
Wsk. łatw. wycieleń 100
Żywotn. cieląt (po byku)
101
Milkrobot efficiency
99
Milkrobot interval
101
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 72%

Typ i budowa
102
Wytrzym. produkc.
104
Wymię
109
Nogi i racice
103
Ocena ogólna
108

Wysokość
106
Szer. klatki piers. 100
Głębokość tułowia
104
Kątowość sylwetki
109
Ocena kondycji
96
Pochylenie zadu 100
Szerokość zadu
101
Tylne nogi z tyłu
103
Tylne nogi z boku
101
Ustawienie racic
99
Ocena w ruchu
103
Zaw. przed. wym.
107
Położ. strzyków przed.
101
Długość strzyków
101
Położenie wymienia
106
Zaw. tyłu wymienia
108
Położ. strzyków tyl.
99
Więzadło środkowe
102

Córki Midwolder Martin

Midwolder Marjon 137 (dam of Martin) owner: Midwolder Melkvee, Midwolda
Midwolder Marjon 137 (dam of Martin) owner: Midwolder Melkvee, Midwolda
Midwolder Marjon 53  (3dn dam of Martin) owner: Midwolder Melkvee, Midwolda
Midwolder Marjon 53 (3dn dam of Martin) owner: Midwolder Melkvee, Midwolda
Midwolder Marjon 15   (4dn dam of Martin) owner: Midwolder Melkvee, Midwolda
Midwolder Marjon 15 (4dn dam of Martin) owner: Midwolder Melkvee, Midwolda