Delta Bouncer

Bouncer

Delta Bouncer

  • Cheesemakers
  • Perfect bull for pasture based systems
  • Wymię specialist
Urodzony
22.07.2016
aAa Code
513462
Color
Black & White
NVI
210
Sire ID
NL 944581881
Kappa / Beta Casein
BB / A1A2
  De SU 11236 Balisto
Brentano  Sudan Mairy
Delta Boaz  Newhouse Jasper
  Delta Babetje

NVI B and W base

CRV Health

+5%
Płodność córek 106
Zdrowotn. wymienia 105
Zdrowotność racic 100

CRV Efficiency

+8%
Production (€) 225
Długowieczn. 529
Feed efficiency 102

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 72%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg
387 0.28 0.20 42 32

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Komórki somatyczne
115
Odporność na ketozę
107
Szybkość doju 100
Temperament
103
Łatw. wycieleń córek
105
Żywotność cieląt
106
Krzywa laktacji
107
Szybkość dojrzew.
103
Wiek 1. wycielenia
99
Ciężar ciała
102
Wsk. łatw. wycieleń
105
Żywotn. cieląt (po byku)
92
Milkrobot efficiency
96
Milkrobot interval
105
Milkrobot habituation 100

Cechy pokrojowe
3 córki 1 stada wiarygodność: 82%

Typ i budowa
101
Wytrzym. produkc.
104
Wymię
109
Nogi i racice 100
Ocena ogólna
106

Wysokość
102
Szer. klatki piers.
101
Głębokość tułowia 100
Kątowość sylwetki
102
Ocena kondycji
101
Pochylenie zadu
97
Szerokość zadu
104
Tylne nogi z tyłu 100
Tylne nogi z boku
98
Ustawienie racic
101
Ocena w ruchu 100
Zaw. przed. wym.
106
Położ. strzyków przed.
104
Długość strzyków
99
Położenie wymienia
107
Zaw. tyłu wymienia
107
Położ. strzyków tyl. 100
Więzadło środkowe
103

Córki Delta Bouncer

Delta Babetje   (granddam of Bouncer) owner: Peeters Groep LV, Geel (Belgie)
Delta Babetje (granddam of Bouncer) owner: Peeters Groep LV, Geel (Belgie)
Delta Brooke    (3dn dam of Bouncer)  owner: melkveehouderij van Gastel, Nispen
Delta Brooke (3dn dam of Bouncer) owner: melkveehouderij van Gastel, Nispen