Delta Mauro-Red

Mauro

Delta Mauro Red

  • Unmatched production
  • Moderate size
  • Strong fore udders
Urodzony
06.08.2018
aAa Code
432516
Color
Red & White
NVI
257
Sire ID
NL 674303117
Kappa / Beta Casein
BB / A1A2
  Huntje Holstein Armada
Delta Goal Red  Delta Larisa
Delta Madelena  Groenibo Bram
  Delta Monique

NVI R and W base

Better Life Health

+3%
Płodność córek 102
Zdrowotn. wymienia 101
Zdrowotność racic 103

Better Life Efficiency

+8%
Production (€) 440
Długowieczn. 332

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 69%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg
1,179 0.21 0.25 72 66

Feed efficiency

Feed intake Saved feed Saved feed costs
3.31 -0.59 -36

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Komórki somatyczne
104
Odporność na ketozę
103
Szybkość doju
101
Temperament
104
Wiek 1. wycielenia
102
Łatw. wycieleń córek
103
Żywotność cieląt
101
Krzywa laktacji
103
Szybkość dojrzew.
101
Ciężar ciała
107
Wsk. łatw. wycieleń
103
Żywotn. cieląt (po byku)
102
Milkrobot efficiency
97
Milkrobot interval
102
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 70%

Typ i budowa 100
Wytrzym. produkc.
105
Wymię
105
Nogi i racice
107
Ocena ogólna
107

Wysokość
98
Szer. klatki piers.
109
Głębokość tułowia
98
Kątowość sylwetki
99
Ocena kondycji
109
Pochylenie zadu
94
Szerokość zadu
106
Tylne nogi z tyłu
107
Tylne nogi z boku
96
Ustawienie racic
107
Ocena w ruchu
107
Zaw. przed. wym.
106
Położ. strzyków przed.
98
Długość strzyków
105
Położenie wymienia
103
Zaw. tyłu wymienia
104
Położ. strzyków tyl.
98
Więzadło środkowe
99

Córki Delta Mauro Red

Hedra Delta Madelena (dam of Mauro Red) owner: A.J.E. Vernooij, Schalkwijk
Hedra Delta Madelena (dam of Mauro Red) owner: A.J.E. Vernooij, Schalkwijk
Delta Monique (granddam of Mauro Red) owner: A.J.E. Vernooij, Schalkwijk
Delta Monique (granddam of Mauro Red) owner: A.J.E. Vernooij, Schalkwijk
Hedra Delta Marie (3dn dam of Mauro Red) owner: A.J.E. Vernooij, Schalkwijk
Hedra Delta Marie (3dn dam of Mauro Red) owner: A.J.E. Vernooij, Schalkwijk