Midwolder Martin

Martin

Midwolder Martin

  • Superb production
  • Super udders
  • A2A2
Urodzony
19.10.2017
aAa Code
234165
Color
Black & White
NVI
297
Sire ID
NL 865710894
Kappa / Beta Casein
AB / A2A2
  Cogent Supershot
Stantons Adorable  Stantons Mccutchen 1174 Agree
Marjon 137  De SU Penley 11839
  Marjon 82

NVI B and W base

Better Life Health

+5%
Płodność córek 102
Zdrowotn. wymienia 104
Zdrowotność racic 105

Better Life Efficiency

+13%
Production (€) 449
Długowieczn. 583

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 71%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg
2,156 -0.20 -0.07 69 67

Feed efficiency

Feed intake Saved feed Saved feed costs
3.20 -0.22 -13

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Komórki somatyczne
107
Odporność na ketozę
103
Szybkość doju
103
Temperament
105
Łatw. wycieleń córek
105
Żywotność cieląt
102
Krzywa laktacji
115
Szybkość dojrzew.
101
Wiek 1. wycielenia
105
Ciężar ciała
102
Wsk. łatw. wycieleń 100
Żywotn. cieląt (po byku) 100
Milkrobot efficiency
99
Milkrobot interval
99
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 72%

Typ i budowa
101
Wytrzym. produkc.
103
Wymię
108
Nogi i racice
103
Ocena ogólna
107

Wysokość
106
Szer. klatki piers. 100
Głębokość tułowia
104
Kątowość sylwetki
108
Ocena kondycji
96
Pochylenie zadu 100
Szerokość zadu 100
Tylne nogi z tyłu
103
Tylne nogi z boku
101
Ustawienie racic
99
Ocena w ruchu
103
Zaw. przed. wym.
107
Położ. strzyków przed.
102
Długość strzyków
101
Położenie wymienia
106
Zaw. tyłu wymienia
107
Położ. strzyków tyl. 100
Więzadło środkowe
102

Córki Midwolder Martin

Midwolder Marjon 137 (dam of Martin) owner: Midwolder Melkvee, Midwolda
Midwolder Marjon 137 (dam of Martin) owner: Midwolder Melkvee, Midwolda
Midwolder Marjon 53  (3dn dam of Martin) owner: Midwolder Melkvee, Midwolda
Midwolder Marjon 53 (3dn dam of Martin) owner: Midwolder Melkvee, Midwolda
Midwolder Marjon 15   (4dn dam of Martin) owner: Midwolder Melkvee, Midwolda
Midwolder Marjon 15 (4dn dam of Martin) owner: Midwolder Melkvee, Midwolda