Delta Bouncer

Bouncer

Delta Bouncer

  • Cheesemakers
  • Perfect bull for pasture based systems
  • Wymię specialist
Urodzony
22.07.2016
aAa Code
513462
Color
Black & White
NVI
206
Sire ID
NL 944581881
Kappa / Beta Casein
BB / A1A2
  De SU 11236 Balisto
Brentano  Sudan Mairy
Delta Boaz  Newhouse Jasper
  Delta Babetje

NVI B and W base

Better Life Health

+4%
Płodność córek 106
Zdrowotn. wymienia 105
Zdrowotność racic 99

Better Life Efficiency

+7%
Production (€) 235
Długowieczn. 444

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 72%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg
435 0.25 0.20 42 34

Feed efficiency

Feed intake Saved feed Saved feed costs
1.45 -0.02 -1

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Komórki somatyczne
116
Odporność na ketozę
107
Szybkość doju
99
Temperament
102
Łatw. wycieleń córek
106
Żywotność cieląt
105
Krzywa laktacji
110
Szybkość dojrzew.
104
Wiek 1. wycielenia
97
Ciężar ciała
102
Wsk. łatw. wycieleń
105
Żywotn. cieląt (po byku)
92
Milkrobot efficiency
96
Milkrobot interval
104
Milkrobot habituation
101

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 72%

Typ i budowa 100
Wytrzym. produkc.
101
Wymię
109
Nogi i racice 100
Ocena ogólna
105

Wysokość 100
Szer. klatki piers. 100
Głębokość tułowia
99
Kątowość sylwetki
99
Ocena kondycji 100
Pochylenie zadu
97
Szerokość zadu
104
Tylne nogi z tyłu
101
Tylne nogi z boku
96
Ustawienie racic
104
Ocena w ruchu 100
Zaw. przed. wym.
107
Położ. strzyków przed.
104
Długość strzyków
98
Położenie wymienia
107
Zaw. tyłu wymienia
107
Położ. strzyków tyl.
99
Więzadło środkowe
103

Córki Delta Bouncer

Delta Babetje   (granddam of Bouncer) owner: Peeters Groep LV, Geel (Belgie)
Delta Babetje (granddam of Bouncer) owner: Peeters Groep LV, Geel (Belgie)
Delta Brooke    (3dn dam of Bouncer)  owner: melkveehouderij van Gastel, Nispen
Delta Brooke (3dn dam of Bouncer) owner: melkveehouderij van Gastel, Nispen