Delta Bonjour

Bonjour

Delta Bonjour

  • Easy to manage and efficient cows
  • Health specialist
  • Wymię improver
  • A2A2
Urodzony
11.08.2017
aAa Code
324165
Color
Black & White
NVI
293
Sire ID
NL 743430180
Kappa / Beta Casein
BB / A2A2
  Cogent Supershot
Vendairy Sidekick  Elita Bookem
Delta Babetje 1  Guard
  Delta Babetje

NVI B and W base

Better Life Health

+10%
Płodność córek 112
Zdrowotn. wymienia 108
Zdrowotność racic 103

Better Life Efficiency

+9%
Production (€) 207
Długowieczn. 578

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 71%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg
585 0.14 0.09 38 29

Feed efficiency

Feed intake Saved feed Saved feed costs
1.14 0.20 12

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Komórki somatyczne
113
Odporność na ketozę
103
Szybkość doju
98
Temperament
102
Łatw. wycieleń córek
111
Żywotność cieląt
108
Krzywa laktacji
103
Szybkość dojrzew.
103
Wiek 1. wycielenia
103
Ciężar ciała 100
Wsk. łatw. wycieleń
102
Żywotn. cieląt (po byku)
104
Milkrobot efficiency
96
Milkrobot interval
103
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 72%

Typ i budowa
96
Wytrzym. produkc.
98
Wymię
110
Nogi i racice
101
Ocena ogólna
104

Wysokość
104
Szer. klatki piers.
95
Głębokość tułowia
91
Kątowość sylwetki
99
Ocena kondycji
102
Pochylenie zadu
103
Szerokość zadu
98
Tylne nogi z tyłu
101
Tylne nogi z boku
94
Ustawienie racic
107
Ocena w ruchu
102
Zaw. przed. wym.
110
Położ. strzyków przed.
103
Długość strzyków 100
Położenie wymienia
114
Zaw. tyłu wymienia
103
Położ. strzyków tyl.
101
Więzadło środkowe
99

Córki Delta Bonjour

Delta Babetje  (granddam of Bonjour) owner: Peeters Groep LV, Geel (Belgie)
Delta Babetje (granddam of Bonjour) owner: Peeters Groep LV, Geel (Belgie)
Delta Brooke   (3dn dam of Bonjour) owner: melkveehouderij van Gastel, Nispen
Delta Brooke (3dn dam of Bonjour) owner: melkveehouderij van Gastel, Nispen