Delta Jacuzzi-Red

Jacuzzi

Delta Jacuzzi Red

  • Phenomenal production transmitter
  • Ground breaking for efficiency
  • Superb udders and F&L
  • Zdrowotn. wymienia
Urodzony
05.04.2017
aAa Code
243615
Color
Red & White
NVI
309
Sire ID
NL 666249656
Kappa / Beta Casein
AE / A1A2
  Apina Malcolm
Het Meer Livington  Lucky Shot 23
Delta Jina  Delta Incentive
  Delta Jara

NVI R and W base

Better Life Health

+3%
Płodność córek 95
Zdrowotn. wymienia 106
Zdrowotność racic 101

Better Life Efficiency

+19%
Production (€) 531
Długowieczn. 574

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 69%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg
1,821 0.32 0.00 113 65

Feed efficiency

Feed intake Saved feed Saved feed costs
3.35 0.49 29

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Komórki somatyczne
111
Odporność na ketozę 100
Szybkość doju
98
Temperament
98
Wiek 1. wycielenia
101
Łatw. wycieleń córek
109
Żywotność cieląt
106
Krzywa laktacji
112
Szybkość dojrzew.
104
Ciężar ciała
96
Wsk. łatw. wycieleń
102
Żywotn. cieląt (po byku)
103
Milkrobot efficiency
96
Milkrobot interval
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 73%

Typ i budowa
96
Wytrzym. produkc. 100
Wymię
107
Nogi i racice
105
Ocena ogólna
105

Wysokość
103
Szer. klatki piers.
97
Głębokość tułowia
97
Kątowość sylwetki
104
Ocena kondycji
95
Pochylenie zadu
97
Szerokość zadu
99
Tylne nogi z tyłu
104
Tylne nogi z boku
97
Ustawienie racic
104
Ocena w ruchu
105
Zaw. przed. wym.
104
Położ. strzyków przed.
103
Długość strzyków
94
Położenie wymienia
108
Zaw. tyłu wymienia
107
Położ. strzyków tyl.
101
Więzadło środkowe
102

Córki Delta Jacuzzi Red

Oversticht Delta Jina, dam of Jacuzzi
Oversticht Delta Jina, dam of Jacuzzi
Delta Jara, granddam of Jacuzzi
Delta Jara, granddam of Jacuzzi