Bentehoek Faithful-Red

Faithful

Bentehoek Faithful Red

  • Moderate sized cows
  • Easy calvings
  • A2A2
Urodzony
01.11.2017
aAa Code
351426
Color
Red & White
NVI
233
Sire ID
NL 671889900
Kappa / Beta Casein
AB / A2A2
  Ms Riverboy
Kingfarm Holsteins Anreli Red  Alida 507
Leanne 7  Bouw Rocky
  Leanne

NVI R and W base

Better Life Health

+6%
Płodność córek 105
Zdrowotn. wymienia 104
Zdrowotność racic 101

Better Life Efficiency

+10%
Production (€) 292
Długowieczn. 523

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 67%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg
1,066 -0.16 0.14 33 51

Feed efficiency

Feed intake Saved feed Saved feed costs
1.90 -0.28 -17

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Komórki somatyczne
106
Odporność na ketozę
105
Szybkość doju
99
Temperament
102
Wiek 1. wycielenia
105
Łatw. wycieleń córek
104
Żywotność cieląt
103
Krzywa laktacji
108
Szybkość dojrzew.
101
Ciężar ciała
101
Wsk. łatw. wycieleń
107
Żywotn. cieląt (po byku)
107
Milkrobot efficiency
94
Milkrobot interval
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 70%

Typ i budowa 100
Wytrzym. produkc.
104
Wymię
105
Nogi i racice
101
Ocena ogólna
104

Wysokość
103
Szer. klatki piers.
101
Głębokość tułowia
102
Kątowość sylwetki
106
Ocena kondycji
98
Pochylenie zadu
97
Szerokość zadu
101
Tylne nogi z tyłu 100
Tylne nogi z boku
97
Ustawienie racic
102
Ocena w ruchu
102
Zaw. przed. wym.
104
Położ. strzyków przed.
105
Długość strzyków
98
Położenie wymienia
104
Zaw. tyłu wymienia
105
Położ. strzyków tyl.
103
Więzadło środkowe
101

Córki Bentehoek Faithful Red

Leanne 7, dam of Faithful
Leanne 7, dam of Faithful