Delta Yeti RF

Yeti RF

Delta Yeti

  • Milk and components
  • Solid type transmitter
  • Healthy across the board
Urodzony
07.04.2018
aAa Code
432561
Color
Black & White
NVI
245
Sire ID
NL 589401100
Kappa / Beta Casein
BE / A1A1
  Het Meer Bravo
Weelder Endurance  Esmonique 38
Delta Jesika  Seagull Bay Silver
  90 Stellando Jane

NVI B and W base

Better Life Health

+5%
Płodność córek 102
Zdrowotn. wymienia 103
Zdrowotność racic 103

Better Life Efficiency

+6%
Production (€) 368
Długowieczn. 455

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 66%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg
893 0.33 0.20 70 51

Feed efficiency

Feed intake Saved feed Saved feed costs
3.39 -1.06 -64

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Komórki somatyczne
108
Odporność na ketozę
108
Szybkość doju 100
Temperament
102
Łatw. wycieleń córek
99
Żywotność cieląt
106
Krzywa laktacji
106
Szybkość dojrzew.
102
Wiek 1. wycielenia
101
Ciężar ciała
106
Wsk. łatw. wycieleń
103
Żywotn. cieląt (po byku)
99
Milkrobot efficiency
96
Milkrobot interval
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 70%

Typ i budowa
102
Wytrzym. produkc.
105
Wymię
108
Nogi i racice
105
Ocena ogólna
108

Wysokość
108
Szer. klatki piers.
104
Głębokość tułowia
104
Kątowość sylwetki
105
Ocena kondycji
103
Pochylenie zadu 100
Szerokość zadu
99
Tylne nogi z tyłu
104
Tylne nogi z boku
97
Ustawienie racic
108
Ocena w ruchu
105
Zaw. przed. wym.
109
Położ. strzyków przed.
102
Długość strzyków
99
Położenie wymienia
106
Zaw. tyłu wymienia
107
Położ. strzyków tyl.
99
Więzadło środkowe
99