Midwolder Martin

Martin

Midwolder Martin

  • Superb production
  • Super udders
  • A2A2
Urodzony
19.10.2017
aAa Code
234165
Color
Black & White
NVI
303
Sire ID
NL 865710894
Kappa / Beta Casein
AB / A2A2
  Cogent Supershot
Stantons Adorable  Stantons Mccutchen 1174 Agree
Marjon 137  De SU Penley 11839
  Marjon 82

NVI B and W base

Better Life Health

+4%
Płodność córek 102
Zdrowotn. wymienia 104
Zdrowotność racic 105

Better Life Efficiency

+13%
Production (€) 461
Długowieczn. 591

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 68%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg
2,144 -0.18 -0.05 71 69

Feed efficiency

Feed intake Saved feed Saved feed costs
3.33 -0.29 -17

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Komórki somatyczne
106
Odporność na ketozę
103
Szybkość doju
103
Temperament
105
Łatw. wycieleń córek
104
Żywotność cieląt
103
Krzywa laktacji
115
Szybkość dojrzew. 100
Wiek 1. wycielenia
104
Ciężar ciała
101
Wsk. łatw. wycieleń
97
Żywotn. cieląt (po byku)
101
Milkrobot efficiency
97
Milkrobot interval
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 71%

Typ i budowa 100
Wytrzym. produkc.
104
Wymię
108
Nogi i racice
103
Ocena ogólna
106

Wysokość
104
Szer. klatki piers.
99
Głębokość tułowia
103
Kątowość sylwetki
108
Ocena kondycji
97
Pochylenie zadu 100
Szerokość zadu
99
Tylne nogi z tyłu
102
Tylne nogi z boku
101
Ustawienie racic 100
Ocena w ruchu
103
Zaw. przed. wym.
107
Położ. strzyków przed.
101
Długość strzyków
102
Położenie wymienia
107
Zaw. tyłu wymienia
107
Położ. strzyków tyl.
99
Więzadło środkowe
101