Delta Fitness

Fitness

Delta Fitness

  • Very efficient cows
  • Easy calvings
  • Top RZG
  • A2A2
Urodzony
13.04.2017
aAa Code
342516
Color
Black & White
NVI
233
Sire ID
NL 883409376
Kappa / Beta Casein
BB / A2A2
  Flevo Genetics Whatsapp
Delta Magister  Delta Magic
Franzy  De SU 11236 Balisto
  Froukje 520

NVI B and W base

Better Life Health

+4%
Płodność córek 100
Zdrowotn. wymienia 107
Zdrowotność racic 103

Better Life Efficiency

+9%
Production (€) 300
Długowieczn. 641

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 69%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg
1,326 -0.21 0.05 35 51

Feed efficiency

Feed intake Saved feed Saved feed costs
2.25 -0.48 -29

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Komórki somatyczne
110
Odporność na ketozę
103
Szybkość doju
99
Temperament
104
Łatw. wycieleń córek
104
Żywotność cieląt
103
Krzywa laktacji
109
Szybkość dojrzew. 100
Wiek 1. wycielenia
101
Ciężar ciała
103
Wsk. łatw. wycieleń
101
Żywotn. cieląt (po byku)
102
Milkrobot efficiency
99
Milkrobot interval
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 72%

Typ i budowa 100
Wytrzym. produkc.
105
Wymię
107
Nogi i racice
102
Ocena ogólna
106

Wysokość
102
Szer. klatki piers.
102
Głębokość tułowia
105
Kątowość sylwetki
107
Ocena kondycji 100
Pochylenie zadu
94
Szerokość zadu
103
Tylne nogi z tyłu
103
Tylne nogi z boku
94
Ustawienie racic
110
Ocena w ruchu
102
Zaw. przed. wym.
108
Położ. strzyków przed.
104
Długość strzyków
103
Położenie wymienia
104
Zaw. tyłu wymienia
108
Położ. strzyków tyl.
102
Więzadło środkowe
101