Delta Concert

Concert

Delta Concert

  • Moderate sized cows
  • Very high producers
  • Easy to manage and efficient cows
Urodzony
21.05.2015
aAa Code
243615
Color
Black & White
NVI
166
Sire ID
NL 687206696
Kappa / Beta Casein
AB / A1A1
  Batenburg G Stellando
L W Crescendo  Christina 3
Delta Rainbow  Delta G Force
  Delta Robyn

NVI B and W base

Better Life Health

+3%
Płodność córek 104
Zdrowotn. wymienia 102
Zdrowotność racic 97

Better Life Efficiency

+11%
Production (€) 228
Długowieczn. 316

Cechy produkc.
1,173 córki, 530 stada, wiarygodność: 91%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg
1,042 -0.13 0.00 31 36

Feed efficiency

Feed intake Saved feed Saved feed costs
1.13 0.33 20

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Komórki somatyczne
103
Odporność na ketozę
103
Szybkość doju
101
Temperament
98
Łatw. wycieleń córek
95
Żywotność cieląt
110
Krzywa laktacji
107
Szybkość dojrzew.
106
Wiek 1. wycielenia
99
Ciężar ciała
98
Wsk. łatw. wycieleń
101
Żywotn. cieląt (po byku)
95
Milkrobot efficiency
98
Milkrobot interval
91
Milkrobot habituation
96

Cechy pokrojowe
425 córki 202 stada wiarygodność: 97%

Typ i budowa
99
Wytrzym. produkc.
102
Wymię
105
Nogi i racice 100
Ocena ogólna
103

Wysokość 100
Szer. klatki piers.
96
Głębokość tułowia
94
Kątowość sylwetki
102
Ocena kondycji
102
Pochylenie zadu
104
Szerokość zadu 100
Tylne nogi z tyłu
101
Tylne nogi z boku
94
Ustawienie racic
105
Ocena w ruchu
101
Zaw. przed. wym.
104
Położ. strzyków przed. 100
Długość strzyków
102
Położenie wymienia
107
Zaw. tyłu wymienia
105
Położ. strzyków tyl.
102
Więzadło środkowe 100

Córki Delta Concert

Delta Rainbow, Dam of Concert,  Mts E.J.H en A.J.E. Vernooij, Schalkwijk
Delta Rainbow, Dam of Concert, Mts E.J.H en A.J.E. Vernooij, Schalkwijk
Delta Rainbow, Dam of Concert,  Mts E.J.H en A.J.E. Vernooij, Schalkwijk
Delta Rainbow, Dam of Concert, Mts E.J.H en A.J.E. Vernooij, Schalkwijk