Delta Bouncer

Bouncer

Delta Bouncer

  • Cheesemakers
  • Perfect bull for pasture based systems
  • Wymię specialist
Urodzony
22.07.2016
aAa Code
315246
Color
Black & White
NVI
207
Sire ID
NL 944581881
Kappa / Beta Casein
BB / A1A2
  De SU 11236 Balisto
Brentano  Sudan Mairy
Delta Boaz  Newhouse Jasper
  Delta Babetje

NVI B and W base

Better Life Health

+5%
Płodność córek 106
Zdrowotn. wymienia 106
Zdrowotność racic 99

Better Life Efficiency

+7%
Production (€) 238
Długowieczn. 385

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 69%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg
401 0.27 0.23 42 35

Feed efficiency

Feed intake Saved feed Saved feed costs
1.44 0.00 0

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Komórki somatyczne
118
Odporność na ketozę
107
Szybkość doju
99
Temperament
102
Łatw. wycieleń córek
108
Żywotność cieląt
105
Krzywa laktacji
109
Szybkość dojrzew.
103
Wiek 1. wycielenia
103
Ciężar ciała
101
Wsk. łatw. wycieleń
105
Żywotn. cieląt (po byku)
92
Milkrobot efficiency
94
Milkrobot interval
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 72%

Typ i budowa
101
Wytrzym. produkc.
101
Wymię
109
Nogi i racice 100
Ocena ogólna
105

Wysokość
99
Szer. klatki piers. 100
Głębokość tułowia 100
Kątowość sylwetki
99
Ocena kondycji 100
Pochylenie zadu
97
Szerokość zadu
104
Tylne nogi z tyłu 100
Tylne nogi z boku
97
Ustawienie racic
103
Ocena w ruchu 100
Zaw. przed. wym.
107
Położ. strzyków przed.
104
Długość strzyków
97
Położenie wymienia
107
Zaw. tyłu wymienia
107
Położ. strzyków tyl. 100
Więzadło środkowe
104