Delta Abundant P RF

Abundant P RF

Delta Abundant P

  • Very productive cows
  • Excells in body traits
  • Health and awesome udders
Urodzony
10.04.2018
aAa Code
135246
Color
Black & White
NVI
242
Sire ID
NL 889152469
Kappa / Beta Casein
BB / A1A2
  S S I Mogul Reflector
Double W Ranger  Ricky 8
Delta Abby  Delta Fun P
  Delta Aby

NVI B and W base

Better Life Health

+5%
Płodność córek 104
Zdrowotn. wymienia 107
Zdrowotność racic 102

Better Life Efficiency

+4%
Production (€) 289
Długowieczn. 382

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 66%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg
1,133 0.04 0.00 52 39

Feed efficiency

Feed intake Saved feed Saved feed costs
2.85 -0.79 -48

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Komórki somatyczne
110
Odporność na ketozę
104
Szybkość doju
99
Temperament 100
Łatw. wycieleń córek
105
Żywotność cieląt
97
Krzywa laktacji
104
Szybkość dojrzew.
99
Wiek 1. wycielenia
101
Ciężar ciała
111
Wsk. łatw. wycieleń
102
Żywotn. cieląt (po byku)
102
Milkrobot efficiency
97
Milkrobot interval
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 70%

Typ i budowa
105
Wytrzym. produkc.
102
Wymię
111
Nogi i racice
107
Ocena ogólna
111

Wysokość
105
Szer. klatki piers.
107
Głębokość tułowia
109
Kątowość sylwetki
104
Ocena kondycji
103
Pochylenie zadu
103
Szerokość zadu
102
Tylne nogi z tyłu
110
Tylne nogi z boku
99
Ustawienie racic 100
Ocena w ruchu
107
Zaw. przed. wym.
111
Położ. strzyków przed.
101
Długość strzyków
99
Położenie wymienia
110
Zaw. tyłu wymienia
106
Położ. strzyków tyl.
96
Więzadło środkowe 100