Delta Yeti RF

Yeti RF

Delta Yeti

  • Milk and components
  • Solid type transmitter
  • Healthy across the board
Urodzony 07.04.2018 AI Code 942122
aAa Code 432561 Sire ID NL 589401100
Color Black & White Kappa / Beta Casein BE / A1A1
  Het Meer Bravo
Weelder Endurance  Esmonique 38
Delta Jesika  Seagull Bay Silver
  90 Stellando Jane

NVI B and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 64%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
7 8 4.21 675 327

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 69%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
1,186 0.30 0.21 80 62 438

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
105
Komórki somatyczne
110
Płodność córek
104
Zdrowotność racic
105
Odporność na ketozę
109
Szybkość doju 100
Temperament
103
Łatw. wycieleń córek
102
Żywotność cieląt
106
Krzywa laktacji
107
Szybkość dojrzew.
103
Wiek 1. wycielenia
101
Ciężar ciała
106
Wsk. łatw. wycieleń
102
Żywotn. cieląt (po byku) 100
Milkrobot efficiency
95
Milkrobot interval
109
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 70%

Typ i budowa
102
Wytrzym. produkc.
107
Wymię
110
Nogi i racice
108
Ocena ogólna
111

Wysokość
110
Szer. klatki piers.
105
Głębokość tułowia
106
Kątowość sylwetki
108
Ocena kondycji
104
Pochylenie zadu 100
Szerokość zadu
98
Tylne nogi z tyłu
107
Tylne nogi z boku
95
Ustawienie racic
108
Ocena w ruchu
108
Zaw. przed. wym.
110
Położ. strzyków przed.
103
Długość strzyków
99
Położenie wymienia
108
Zaw. tyłu wymienia
110
Położ. strzyków tyl.
101
Więzadło środkowe 100