Willems-Hoeve Woody

Woody

Willem's Hoeve Woody

  • Top for production
  • Very correct conformation
  • Straight from the Rita's
Urodzony 27.07.2018 AI Code 942175
aAa Code 321456 Sire ID NL 965020507
Color Black & White Kappa / Beta Casein AB / A2A2
  S S I Mogul Reflector
Double W Ranger  Ricky 8
Rita 1626a  Jetset
  Rita 1162

NVI B and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 63%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
5 14 3.97 721 378

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 69%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
2,121 0.12 0.05 103 79 571

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
108
Komórki somatyczne
115
Płodność córek
99
Zdrowotność racic
105
Odporność na ketozę
104
Szybkość doju
98
Temperament
102
Łatw. wycieleń córek
108
Żywotność cieląt
102
Krzywa laktacji
106
Szybkość dojrzew. 100
Wiek 1. wycielenia 100
Ciężar ciała
110
Wsk. łatw. wycieleń
101
Żywotn. cieląt (po byku)
102
Milkrobot efficiency
96
Milkrobot interval
111
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 70%

Typ i budowa
105
Wytrzym. produkc.
104
Wymię
112
Nogi i racice
106
Ocena ogólna
112

Wysokość
109
Szer. klatki piers.
104
Głębokość tułowia
109
Kątowość sylwetki
109
Ocena kondycji 100
Pochylenie zadu
103
Szerokość zadu
101
Tylne nogi z tyłu
106
Tylne nogi z boku
99
Ustawienie racic
103
Ocena w ruchu
106
Zaw. przed. wym.
110
Położ. strzyków przed.
107
Długość strzyków
98
Położenie wymienia
108
Zaw. tyłu wymienia
112
Położ. strzyków tyl.
103
Więzadło środkowe
103