Delta Vineyard

Vineyard

Delta Vineyard

  • High production
  • Good, healthy udders
  • A2A2
Urodzony 22.05.2017 AI Code 941947
aAa Code 165234 Sire ID NL 577509733
Color Black & White Kappa / Beta Casein BB / A2A2
  Flevo Genetics Whatsapp
Delta Magister  Delta Magic
Delta Jazz  Apina Super Hero
  Delta Jadyn

NVI B and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 64%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
5 9 3.39 701 313

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 69%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
1,921 -0.24 0.03 56 70 430

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
106
Komórki somatyczne
109
Płodność córek
102
Zdrowotność racic
103
Odporność na ketozę 100
Szybkość doju
101
Temperament
105
Łatw. wycieleń córek
110
Żywotność cieląt
104
Krzywa laktacji
107
Szybkość dojrzew.
101
Wiek 1. wycielenia
98
Ciężar ciała
111
Wsk. łatw. wycieleń
107
Żywotn. cieląt (po byku)
102
Milkrobot efficiency
97
Milkrobot interval
111
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 71%

Typ i budowa
104
Wytrzym. produkc.
104
Wymię
110
Nogi i racice
105
Ocena ogólna
110

Wysokość
107
Szer. klatki piers.
106
Głębokość tułowia
106
Kątowość sylwetki
105
Ocena kondycji
101
Pochylenie zadu
99
Szerokość zadu
106
Tylne nogi z tyłu
106
Tylne nogi z boku
95
Ustawienie racic
106
Ocena w ruchu
106
Zaw. przed. wym.
111
Położ. strzyków przed.
115
Długość strzyków
105
Położenie wymienia
107
Zaw. tyłu wymienia
109
Położ. strzyków tyl.
109
Więzadło środkowe
104