Delta Treasure

Treasure

Delta Treasure

  • Breed leader for longevity
  • Super healthy udders
  • High production
Urodzony 24.10.2016 AI Code 941882
aAa Code 243156 Sire ID NL 946221484
Color Black & White Kappa / Beta Casein BB / A1A2
  De SU 11236 Balisto
Bouw Finder  Epic Finola
Delta Rora  Delta G Force
  Delta Robyn

NVI B and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 68%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
12 10 2.15 820 364

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 72%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
1,049 0.03 -0.01 48 36 264

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
110
Komórki somatyczne
118
Płodność córek
111
Zdrowotność racic
102
Odporność na ketozę
110
Szybkość doju
101
Temperament
101
Łatw. wycieleń córek
111
Żywotność cieląt
110
Krzywa laktacji
108
Szybkość dojrzew.
107
Wiek 1. wycielenia
103
Ciężar ciała
104
Wsk. łatw. wycieleń
107
Żywotn. cieląt (po byku)
103
Milkrobot efficiency
96
Milkrobot interval
108
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 72%

Typ i budowa 100
Wytrzym. produkc.
106
Wymię
115
Nogi i racice
108
Ocena ogólna
113

Wysokość
110
Szer. klatki piers. 100
Głębokość tułowia
102
Kątowość sylwetki
107
Ocena kondycji
99
Pochylenie zadu
95
Szerokość zadu
104
Tylne nogi z tyłu
108
Tylne nogi z boku
101
Ustawienie racic
104
Ocena w ruchu
107
Zaw. przed. wym.
114
Położ. strzyków przed.
105
Długość strzyków
103
Położenie wymienia
116
Zaw. tyłu wymienia
110
Położ. strzyków tyl.
101
Więzadło środkowe
101