Midwolder Martin

Martin

Midwolder Martin

  • Superb production
  • Super udders
  • A2A2
Urodzony 19.10.2017 AI Code 942046
aAa Code 234165 Sire ID NL 865710894
Color Black & White Kappa / Beta Casein AB / A2A2
  Cogent Supershot
Stantons Adorable  Stantons Mccutchen 1174 Agree
Marjon 137  De SU Penley 11839
  Marjon 82

NVI B and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 64%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
6 15 4.04 827 384

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 69%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
2,549 -0.23 -0.07 82 81 539

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
105
Komórki somatyczne
108
Płodność córek
103
Zdrowotność racic
106
Odporność na ketozę
105
Szybkość doju
103
Temperament
105
Łatw. wycieleń córek
109
Żywotność cieląt
103
Krzywa laktacji
115
Szybkość dojrzew.
101
Wiek 1. wycielenia
103
Ciężar ciała
103
Wsk. łatw. wycieleń
97
Żywotn. cieląt (po byku)
102
Milkrobot efficiency
96
Milkrobot interval
109
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 70%

Typ i budowa
101
Wytrzym. produkc.
105
Wymię
112
Nogi i racice
106
Ocena ogólna
111

Wysokość
107
Szer. klatki piers.
101
Głębokość tułowia
105
Kątowość sylwetki
110
Ocena kondycji
97
Pochylenie zadu
99
Szerokość zadu 100
Tylne nogi z tyłu
106
Tylne nogi z boku
99
Ustawienie racic
101
Ocena w ruchu
106
Zaw. przed. wym.
110
Położ. strzyków przed.
103
Długość strzyków
101
Położenie wymienia
109
Zaw. tyłu wymienia
111
Położ. strzyków tyl.
99
Więzadło środkowe
102