Delta Lendor

Lendor

Delta Lendor

  • Almost 1000 kg milk with high components
  • Good feet&legs with healthy hoofs
  • Good, healthy udders
  • A2A2
Urodzony 08.12.2016 AI Code 941901
aAa Code 342156 Sire ID NL 843890655
Color Black & White Kappa / Beta Casein AB / A2A2
  Sundance
Vh Tirsvad Sundance Stu  Tirsvad Bookem Nessie
Delta Laure  Bube ET
  Delta Lady

NVI B and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 66%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
6 7 3.04 747 309

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 71%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
860 0.23 0.21 59 50 341

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
108
Komórki somatyczne
115
Płodność córek
103
Zdrowotność racic
105
Odporność na ketozę
106
Szybkość doju
97
Temperament
102
Łatw. wycieleń córek
108
Żywotność cieląt
104
Krzywa laktacji
106
Szybkość dojrzew.
103
Wiek 1. wycielenia
101
Ciężar ciała
104
Wsk. łatw. wycieleń
98
Żywotn. cieląt (po byku) 100
Milkrobot efficiency
93
Milkrobot interval
111
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 72%

Typ i budowa
106
Wytrzym. produkc.
104
Wymię
111
Nogi i racice
108
Ocena ogólna
112

Wysokość
107
Szer. klatki piers.
101
Głębokość tułowia 100
Kątowość sylwetki
102
Ocena kondycji
101
Pochylenie zadu
106
Szerokość zadu
104
Tylne nogi z tyłu
107
Tylne nogi z boku
96
Ustawienie racic
102
Ocena w ruchu
109
Zaw. przed. wym.
108
Położ. strzyków przed.
106
Długość strzyków
94
Położenie wymienia
111
Zaw. tyłu wymienia
108
Położ. strzyków tyl.
101
Więzadło środkowe
103