Double W Rush Hour, sire of Jens

Jens

Delta Jens

  • Great type with no holes
  • Excellent udders
  • Strong in all health traits
Urodzony 21.05.2018 AI Code 942153
aAa Code 351426 Sire ID NL 885570953
Color Black & White Kappa / Beta Casein AB / A2A2
  Bouw Final
Double W Rush Hour  Ricky 8
Delta Josey  S S I Mogul Reflector
  Javina 160

NVI B and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 63%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
10 9 3.14 912 382

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 69%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
1,655 -0.14 -0.04 56 54 365

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
109
Komórki somatyczne
112
Płodność córek
107
Zdrowotność racic
105
Odporność na ketozę
108
Szybkość doju
96
Temperament
102
Łatw. wycieleń córek
111
Żywotność cieląt
103
Krzywa laktacji
111
Szybkość dojrzew.
99
Wiek 1. wycielenia
99
Ciężar ciała
109
Wsk. łatw. wycieleń
107
Żywotn. cieląt (po byku)
104
Milkrobot efficiency
92
Milkrobot interval
111
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 70%

Typ i budowa
102
Wytrzym. produkc.
106
Wymię
116
Nogi i racice
109
Ocena ogólna
115

Wysokość
108
Szer. klatki piers.
102
Głębokość tułowia
102
Kątowość sylwetki
104
Ocena kondycji
104
Pochylenie zadu
101
Szerokość zadu 100
Tylne nogi z tyłu
108
Tylne nogi z boku
97
Ustawienie racic
105
Ocena w ruchu
109
Zaw. przed. wym.
113
Położ. strzyków przed.
106
Długość strzyków
106
Położenie wymienia
115
Zaw. tyłu wymienia
113
Położ. strzyków tyl.
103
Więzadło środkowe
104