Newhouse Jayvano RF

Jayvano RF

Newhouse Jayvano

  • Milk and protein
  • Dairy type cows
  • Strong fertility
Urodzony 13.02.2018 AI Code 942119
aAa Code 243165 Sire ID NL 667323913
Color Black & White Kappa / Beta Casein AB / A1A2
  Bouw Final
Weelder Esperanto  Esmonique 38
Sneeker 733  De SU Penley 11839
  Sneeker 548

NVI B and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 63%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
9 12 3.06 700 365

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 69%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
1,664 -0.14 0.13 56 72 436

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
106
Komórki somatyczne
109
Płodność córek
107
Zdrowotność racic
103
Odporność na ketozę
109
Szybkość doju
99
Temperament
102
Łatw. wycieleń córek
112
Żywotność cieląt
105
Krzywa laktacji
111
Szybkość dojrzew.
104
Wiek 1. wycielenia
99
Ciężar ciała
104
Wsk. łatw. wycieleń
106
Żywotn. cieląt (po byku) 100
Milkrobot efficiency
94
Milkrobot interval
111
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 70%

Typ i budowa
102
Wytrzym. produkc.
105
Wymię
110
Nogi i racice
109
Ocena ogólna
111

Wysokość
113
Szer. klatki piers.
101
Głębokość tułowia
102
Kątowość sylwetki
107
Ocena kondycji
99
Pochylenie zadu 100
Szerokość zadu
101
Tylne nogi z tyłu
108
Tylne nogi z boku 100
Ustawienie racic
104
Ocena w ruchu
108
Zaw. przed. wym.
104
Położ. strzyków przed.
103
Długość strzyków
107
Położenie wymienia
111
Zaw. tyłu wymienia
108
Położ. strzyków tyl.
99
Więzadło środkowe
104