Delta Jacobus

Jacobus

Delta Jacobus

  • Moderate sized cows
  • Adds a lot of strength
  • Easy to manage cows
Urodzony 22.03.2017 AI Code 941922
aAa Code 156324 Sire ID NL 682548137
Color Black & White Kappa / Beta Casein AB / A1A2
  Big Malki
Delta Topgear  Delta Lailey
Delta Jyll  Buisweerd Mobile
  Delta Jara

NVI B and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 66%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
8 8 2.64 514 265

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 71%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
974 0.17 0.03 58 37 284

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
106
Komórki somatyczne
110
Płodność córek
106
Zdrowotność racic
105
Odporność na ketozę
106
Szybkość doju
96
Temperament 100
Łatw. wycieleń córek
105
Żywotność cieląt
103
Krzywa laktacji
108
Szybkość dojrzew.
106
Wiek 1. wycielenia
98
Ciężar ciała
105
Wsk. łatw. wycieleń
104
Żywotn. cieląt (po byku)
105
Milkrobot efficiency
94
Milkrobot interval
110
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 72%

Typ i budowa
102
Wytrzym. produkc.
106
Wymię
109
Nogi i racice
104
Ocena ogólna
108

Wysokość
102
Szer. klatki piers.
105
Głębokość tułowia
101
Kątowość sylwetki
103
Ocena kondycji
107
Pochylenie zadu
101
Szerokość zadu
99
Tylne nogi z tyłu
103
Tylne nogi z boku
98
Ustawienie racic 100
Ocena w ruchu
105
Zaw. przed. wym.
108
Położ. strzyków przed.
103
Długość strzyków
102
Położenie wymienia
109
Zaw. tyłu wymienia
107
Położ. strzyków tyl.
101
Więzadło środkowe
101