Zandenburg Fury

Fury

Zandenburger Fury

  • Production and udder specialist
  • Calving ease bull
  • A2A2
Urodzony 12.07.2016 AI Code 941818
aAa Code 324156 Sire ID NL 664478948
Color Black & White Kappa / Beta Casein AB / A2A2
  De SU 11236 Balisto
Balu  Hfp Luc 63
Danno Ebony2  Delta Bookem Danno
  Snowman Ebony 1

NVI B and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 68%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
8 9 2.49 660 307

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 72%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
1,151 -0.01 0.21 48 61 366

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
108
Komórki somatyczne
113
Płodność córek
104
Zdrowotność racic
102
Odporność na ketozę
113
Szybkość doju
96
Temperament 100
Łatw. wycieleń córek
108
Żywotność cieląt
101
Krzywa laktacji
106
Szybkość dojrzew.
98
Wiek 1. wycielenia
102
Ciężar ciała
104
Wsk. łatw. wycieleń
108
Żywotn. cieląt (po byku)
105
Milkrobot efficiency
94
Milkrobot interval
110
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 72%

Typ i budowa
98
Wytrzym. produkc.
105
Wymię
110
Nogi i racice
105
Ocena ogólna
108

Wysokość
107
Szer. klatki piers.
99
Głębokość tułowia
103
Kątowość sylwetki
106
Ocena kondycji 100
Pochylenie zadu
94
Szerokość zadu 100
Tylne nogi z tyłu
107
Tylne nogi z boku
105
Ustawienie racic
101
Ocena w ruchu
105
Zaw. przed. wym.
108
Położ. strzyków przed.
101
Długość strzyków
102
Położenie wymienia
109
Zaw. tyłu wymienia
108
Położ. strzyków tyl.
102
Więzadło środkowe
104

Córki Zandenburger Fury

Zandenburg Danno Ebony 2, dam of Fury
Zandenburg Danno Ebony 2, dam of Fury