Delta Fitness

Fitness

Delta Fitness

  • Very efficient cows
  • Easy calvings
  • Top RZG
  • A2A2
Urodzony 13.04.2017 AI Code 941969
aAa Code 342516 Sire ID NL 883409376
Color Black & White Kappa / Beta Casein BB / A2A2
  Flevo Genetics Whatsapp
Delta Magister  Delta Magic
Franzy  De SU 11236 Balisto
  Froukje 520

NVI B and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 64%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
7 10 3.07 896 335

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 69%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
1,664 -0.19 0.07 51 65 395

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
109
Komórki somatyczne
112
Płodność córek
103
Zdrowotność racic
104
Odporność na ketozę
106
Szybkość doju
99
Temperament
105
Łatw. wycieleń córek
106
Żywotność cieląt
103
Krzywa laktacji
109
Szybkość dojrzew. 100
Wiek 1. wycielenia
102
Ciężar ciała
108
Wsk. łatw. wycieleń
103
Żywotn. cieląt (po byku)
102
Milkrobot efficiency
98
Milkrobot interval
112
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 72%

Typ i budowa
102
Wytrzym. produkc.
106
Wymię
110
Nogi i racice
105
Ocena ogólna
109

Wysokość
107
Szer. klatki piers.
104
Głębokość tułowia
107
Kątowość sylwetki
109
Ocena kondycji
101
Pochylenie zadu
94
Szerokość zadu
104
Tylne nogi z tyłu
106
Tylne nogi z boku
93
Ustawienie racic
110
Ocena w ruchu
106
Zaw. przed. wym.
109
Położ. strzyków przed.
104
Długość strzyków
104
Położenie wymienia
107
Zaw. tyłu wymienia
110
Położ. strzyków tyl.
101
Więzadło środkowe
102