Delta Concert

Concert

Delta Concert

  • Moderate sized cows
  • Very high producers
  • Easy to manage and efficient cows
Urodzony 21.05.2015 AI Code 941665
aAa Code 243615 Sire ID NL 687206696
Color Black & White Kappa / Beta Casein AB / A1A1
  Batenburg G Stellando
L W Crescendo  Christina 3
Delta Rainbow  Delta G Force
  Delta Robyn

NVI B and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 82%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
6 11 1.85 494 250

Cechy produkc.
383 córki, 220 stada, wiarygodność: 88%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
1,367 -0.19 -0.01 39 47 293

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
105
Komórki somatyczne
107
Płodność córek
105
Zdrowotność racic
101
Odporność na ketozę
105
Szybkość doju
99
Temperament
99
Łatw. wycieleń córek
97
Żywotność cieląt
110
Krzywa laktacji
106
Szybkość dojrzew.
107
Wiek 1. wycielenia
98
Ciężar ciała
102
Wsk. łatw. wycieleń
102
Żywotn. cieląt (po byku)
97
Milkrobot efficiency
95
Milkrobot interval
107
Milkrobot habituation
96

Cechy pokrojowe
99 córki 58 stada wiarygodność: 92%

Typ i budowa
101
Wytrzym. produkc.
105
Wymię
109
Nogi i racice
102
Ocena ogólna
107

Wysokość
103
Szer. klatki piers.
99
Głębokość tułowia
97
Kątowość sylwetki
103
Ocena kondycji
104
Pochylenie zadu
103
Szerokość zadu
101
Tylne nogi z tyłu
101
Tylne nogi z boku
95
Ustawienie racic
106
Ocena w ruchu
103
Zaw. przed. wym.
109
Położ. strzyków przed.
102
Długość strzyków 100
Położenie wymienia
111
Zaw. tyłu wymienia
107
Położ. strzyków tyl.
104
Więzadło środkowe 100

Córki Delta Concert

Delta Rainbow, Dam of Concert,  Mts E.J.H en A.J.E. Vernooij, Schalkwijk
Delta Rainbow, Dam of Concert, Mts E.J.H en A.J.E. Vernooij, Schalkwijk
Delta Rainbow, Dam of Concert,  Mts E.J.H en A.J.E. Vernooij, Schalkwijk
Delta Rainbow, Dam of Concert, Mts E.J.H en A.J.E. Vernooij, Schalkwijk