Delta Castor

Castor

Delta Castor

  • High combined F&P
  • Great milk transmitter
  • Healthy hoofs
Urodzony 31.03.2017 AI Code 941952
aAa Code 315426 Sire ID NL 753556472
Color Black & White Kappa / Beta Casein BB / A1A2
  De SU 11236 Balisto
Barcley  Lookout Pesce Epic Hue
Delta Carol  Delta Atlantic
  Tirsvad Altaiota Chello

NVI B and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 66%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
8 11 3.81 681 363

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 71%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
1,803 -0.08 0.17 68 81 499

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
106
Komórki somatyczne
105
Płodność córek
105
Zdrowotność racic
108
Odporność na ketozę
102
Szybkość doju 100
Temperament
104
Łatw. wycieleń córek
110
Żywotność cieląt
106
Krzywa laktacji
111
Szybkość dojrzew.
101
Wiek 1. wycielenia
102
Ciężar ciała
103
Wsk. łatw. wycieleń
102
Żywotn. cieląt (po byku)
101
Milkrobot efficiency
97
Milkrobot interval
111
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 72%

Typ i budowa
101
Wytrzym. produkc.
102
Wymię
108
Nogi i racice
104
Ocena ogólna
107

Wysokość
109
Szer. klatki piers. 100
Głębokość tułowia
106
Kątowość sylwetki
108
Ocena kondycji
95
Pochylenie zadu
99
Szerokość zadu 100
Tylne nogi z tyłu
105
Tylne nogi z boku
98
Ustawienie racic
103
Ocena w ruchu
104
Zaw. przed. wym.
104
Położ. strzyków przed. 100
Długość strzyków
104
Położenie wymienia
103
Zaw. tyłu wymienia
113
Położ. strzyków tyl. 100
Więzadło środkowe
103