Delta Bouncer

Bouncer

Delta Bouncer

  • Cheesemakers
  • Perfect bull for pasture based systems
  • Wymię specialist
Urodzony 22.07.2016 AI Code 941913
aAa Code 315246 Sire ID NL 944581881
Color Black & White Kappa / Beta Casein BB / A1A2
  De SU 11236 Balisto
Brentano  Sudan Mairy
Delta Boaz  Newhouse Jasper
  Delta Babetje

NVI B and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 66%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
8 11 1.85 642 311

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 71%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
710 0.28 0.24 57 48 327

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
109
Komórki somatyczne
120
Płodność córek
107
Zdrowotność racic
101
Odporność na ketozę
109
Szybkość doju
98
Temperament
103
Łatw. wycieleń córek
110
Żywotność cieląt
105
Krzywa laktacji
110
Szybkość dojrzew.
103
Wiek 1. wycielenia
105
Ciężar ciała
103
Wsk. łatw. wycieleń
106
Żywotn. cieląt (po byku)
94
Milkrobot efficiency
93
Milkrobot interval
112
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 72%

Typ i budowa
102
Wytrzym. produkc.
104
Wymię
113
Nogi i racice
103
Ocena ogólna
110

Wysokość
101
Szer. klatki piers.
101
Głębokość tułowia
101
Kątowość sylwetki
102
Ocena kondycji
101
Pochylenie zadu
98
Szerokość zadu
104
Tylne nogi z tyłu
104
Tylne nogi z boku
96
Ustawienie racic
104
Ocena w ruchu
103
Zaw. przed. wym.
110
Położ. strzyków przed.
104
Długość strzyków
98
Położenie wymienia
110
Zaw. tyłu wymienia
111
Położ. strzyków tyl. 100
Więzadło środkowe
104