Delta Bonjour

Bonjour

Delta Bonjour

  • Easy to manage and efficient cows
  • Health specialist
  • Wymię improver
  • A2A2
Urodzony 11.08.2017 AI Code 942033
aAa Code 324165 Sire ID NL 743430180
Color Black & White Kappa / Beta Casein BB / A2A2
  Cogent Supershot
Vendairy Sidekick  Elita Bookem
Delta Babetje 1  Guard
  Delta Babetje

NVI B and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 65%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
11 14 1.82 887 396

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 71%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
1,037 0.14 0.10 58 46 325

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
109
Komórki somatyczne
114
Płodność córek
113
Zdrowotność racic
104
Odporność na ketozę
105
Szybkość doju
97
Temperament
103
Łatw. wycieleń córek
115
Żywotność cieląt
109
Krzywa laktacji
104
Szybkość dojrzew.
104
Wiek 1. wycielenia
104
Ciężar ciała 100
Wsk. łatw. wycieleń
102
Żywotn. cieląt (po byku)
102
Milkrobot efficiency
93
Milkrobot interval
112
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 71%

Typ i budowa
97
Wytrzym. produkc.
101
Wymię
113
Nogi i racice
104
Ocena ogólna
108

Wysokość
106
Szer. klatki piers.
97
Głębokość tułowia
93
Kątowość sylwetki
102
Ocena kondycji
101
Pochylenie zadu
103
Szerokość zadu
98
Tylne nogi z tyłu
105
Tylne nogi z boku
93
Ustawienie racic
108
Ocena w ruchu
106
Zaw. przed. wym.
113
Położ. strzyków przed.
104
Długość strzyków
101
Położenie wymienia
116
Zaw. tyłu wymienia
107
Położ. strzyków tyl.
101
Więzadło środkowe 100