Weelder Esperanto, sire of Beacher

Beacher

Delta Beacher

  • Wymię specialist
  • High productive, persistent cows
  • Long lasting cows
Urodzony 12.10.2017 AI Code 942048
aAa Code 234165 Sire ID NL 684617275
Color Black & White Kappa / Beta Casein AB / A1A2
  Bouw Final
Weelder Esperanto  Esmonique 38
  Vh Skeppargärd Bookem Bubbel
 

NVI B and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 64%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
8 12 3.29 729 352

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 69%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
1,637 -0.07 0.04 62 61 403

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
107
Komórki somatyczne
111
Płodność córek
105
Zdrowotność racic
106
Odporność na ketozę
109
Szybkość doju
101
Temperament
104
Łatw. wycieleń córek
107
Żywotność cieląt
103
Krzywa laktacji
110
Szybkość dojrzew.
104
Wiek 1. wycielenia 100
Ciężar ciała
105
Wsk. łatw. wycieleń
104
Żywotn. cieląt (po byku)
101
Milkrobot efficiency
96
Milkrobot interval
111
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 69%

Typ i budowa
105
Wytrzym. produkc.
108
Wymię
114
Nogi i racice
108
Ocena ogólna
114

Wysokość
111
Szer. klatki piers.
103
Głębokość tułowia 100
Kątowość sylwetki
107
Ocena kondycji
104
Pochylenie zadu
107
Szerokość zadu
101
Tylne nogi z tyłu
107
Tylne nogi z boku
99
Ustawienie racic
104
Ocena w ruchu
108
Zaw. przed. wym.
112
Położ. strzyków przed.
103
Długość strzyków
99
Położenie wymienia
115
Zaw. tyłu wymienia
108
Położ. strzyków tyl.
99
Więzadło środkowe
102