Delta Abundant P RF

Abundant P RF

Delta Abundant P

  • Very productive cows
  • Excells in body traits
  • Health and awesome udders
Urodzony 10.04.2018 AI Code 942133
aAa Code 135246 Sire ID NL 889152469
Color Black & White Kappa / Beta Casein BB / A1A2
  S S I Mogul Reflector
Double W Ranger  Ricky 8
Delta Abby  Delta Fun P
  Delta Aby

NVI B and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 63%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
6 6 3.47 568 321

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 69%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
1,469 0.00 -0.01 63 50 361

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
108
Komórki somatyczne
112
Płodność córek
106
Zdrowotność racic
103
Odporność na ketozę
106
Szybkość doju
98
Temperament
101
Łatw. wycieleń córek
107
Żywotność cieląt
97
Krzywa laktacji
104
Szybkość dojrzew.
101
Wiek 1. wycielenia
104
Ciężar ciała
113
Wsk. łatw. wycieleń
104
Żywotn. cieląt (po byku)
102
Milkrobot efficiency
96
Milkrobot interval
108
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 70%

Typ i budowa
105
Wytrzym. produkc.
104
Wymię
115
Nogi i racice
110
Ocena ogólna
115

Wysokość
107
Szer. klatki piers.
108
Głębokość tułowia
111
Kątowość sylwetki
107
Ocena kondycji
104
Pochylenie zadu
103
Szerokość zadu
102
Tylne nogi z tyłu
112
Tylne nogi z boku
98
Ustawienie racic
101
Ocena w ruchu
110
Zaw. przed. wym.
113
Położ. strzyków przed.
103
Długość strzyków
98
Położenie wymienia
113
Zaw. tyłu wymienia
110
Położ. strzyków tyl.
98
Więzadło środkowe
102