Delta Jacuzzi-Red

Jacuzzi

Delta Jacuzzi Red

  • Phenomenal production transmitter
  • Ground breaking for efficiency
  • Superb udders and F&L
  • Zdrowotn. wymienia
Urodzony 05.04.2017 AI Code 941949
aAa Code 243615 Sire ID NL 666249656
Color Red & White Kappa / Beta Casein AE / A1A2
  Apina Malcolm
Het Meer Livington  Lucky Shot 23
Delta Jina  Delta Incentive
  Delta Jara

NVI R and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 65%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
5 22 3.78 847 406

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 68%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
2,126 0.35 0.01 131 77 621

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
108
Komórki somatyczne
113
Płodność córek
96
Zdrowotność racic
104
Odporność na ketozę
101
Szybkość doju
98
Temperament
99
Wiek 1. wycielenia
99
Łatw. wycieleń córek
107
Żywotność cieląt
106
Krzywa laktacji
110
Szybkość dojrzew.
104
Ciężar ciała
98
Wsk. łatw. wycieleń
104
Żywotn. cieląt (po byku)
101
Milkrobot efficiency
99
Milkrobot interval
112
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 74%

Typ i budowa
98
Wytrzym. produkc.
99
Wymię
110
Nogi i racice
108
Ocena ogólna
109

Wysokość
106
Szer. klatki piers.
99
Głębokość tułowia
98
Kątowość sylwetki
104
Ocena kondycji
93
Pochylenie zadu
98
Szerokość zadu 100
Tylne nogi z tyłu
108
Tylne nogi z boku
97
Ustawienie racic
105
Ocena w ruchu
108
Zaw. przed. wym.
106
Położ. strzyków przed.
103
Długość strzyków
95
Położenie wymienia
111
Zaw. tyłu wymienia
111
Położ. strzyków tyl.
103
Więzadło środkowe
102

Córki Delta Jacuzzi Red

Oversticht Delta Jina, dam of Jacuzzi
Oversticht Delta Jina, dam of Jacuzzi
Delta Jara, granddam of Jacuzzi
Delta Jara, granddam of Jacuzzi