Delta Capetown-Red

Capetown Red

Delta Capetown Red

  • Great milk transmitter
  • Healthy and beautiful udders
  • Wide rumps
Urodzony 22.02.2018 AI Code 942129
aAa Code 231465 Sire ID NL 655744690
Color Red & White Kappa / Beta Casein BB / A1A2
  Delta Jester
Delta Maroon Red  Vekis Madeira P
Delta Cathy  Stantons Entitle
  Cashon 6363

NVI R and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 61%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
6 11 3.51 659 330

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 65%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
2,012 -0.26 -0.05 64 67 437

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
107
Komórki somatyczne
112
Płodność córek
102
Zdrowotność racic
104
Odporność na ketozę
105
Szybkość doju 100
Temperament
101
Wiek 1. wycielenia 100
Łatw. wycieleń córek
112
Żywotność cieląt
Krzywa laktacji
111
Szybkość dojrzew.
103
Ciężar ciała
109
Wsk. łatw. wycieleń
103
Żywotn. cieląt (po byku)
104
Milkrobot efficiency
102
Milkrobot interval
114
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 71%

Typ i budowa
106
Wytrzym. produkc.
107
Wymię
112
Nogi i racice
107
Ocena ogólna
113

Wysokość
111
Szer. klatki piers.
103
Głębokość tułowia
105
Kątowość sylwetki
108
Ocena kondycji 100
Pochylenie zadu
103
Szerokość zadu
110
Tylne nogi z tyłu
107
Tylne nogi z boku
99
Ustawienie racic
102
Ocena w ruchu
107
Zaw. przed. wym.
108
Położ. strzyków przed.
101
Długość strzyków
97
Położenie wymienia
112
Zaw. tyłu wymienia
111
Położ. strzyków tyl.
101
Więzadło środkowe
103