Delta Yeti RF

Yeti RF

Delta Yeti

  • Milk and components
  • Solid type transmitter
  • Healthy across the board
Urodzony 07.04.2018 AI Code 942122
aAa Code 432561 Sire ID NL 589401100
Color Black & White Kappa / Beta Casein BE / A1A1
  Het Meer Bravo
Weelder Endurance  Esmonique 38
Delta Jesika  Seagull Bay Silver
  90 Stellando Jane

NVI B and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 62%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
7 11 3.84 776 354

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 65%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
1,285 0.30 0.21 85 66 466

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
105
Komórki somatyczne
110
Płodność córek
103
Zdrowotność racic
106
Odporność na ketozę
109
Szybkość doju 100
Temperament
103
Łatw. wycieleń córek
104
Żywotność cieląt
105
Krzywa laktacji
107
Szybkość dojrzew. 100
Wiek 1. wycielenia
102
Ciężar ciała
107
Wsk. łatw. wycieleń
103
Żywotn. cieląt (po byku) 100
Milkrobot efficiency
94
Milkrobot interval
108
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 71%

Typ i budowa
102
Wytrzym. produkc.
107
Wymię
110
Nogi i racice
109
Ocena ogólna
112

Wysokość
111
Szer. klatki piers.
105
Głębokość tułowia
106
Kątowość sylwetki
109
Ocena kondycji
103
Pochylenie zadu 100
Szerokość zadu
98
Tylne nogi z tyłu
108
Tylne nogi z boku
95
Ustawienie racic
109
Ocena w ruchu
110
Zaw. przed. wym.
110
Położ. strzyków przed.
104
Długość strzyków
99
Położenie wymienia
108
Zaw. tyłu wymienia
110
Położ. strzyków tyl.
101
Więzadło środkowe 100