Delta Treasure

Treasure

Delta Treasure

  • Breed leader for longevity
  • Super healthy udders
  • High production
Urodzony 24.10.2016 AI Code 941882
aAa Code 243156 Sire ID NL 946221484
Color Black & White Kappa / Beta Casein BB / A1A2
  De SU 11236 Balisto
Bouw Finder  Epic Finola
Delta Rora  Delta G Force
  Delta Robyn

NVI B and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 65%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
12 11 2.36 830 387

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 68%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
1,131 0.12 0.00 60 39 303

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
110
Komórki somatyczne
117
Płodność córek
111
Zdrowotność racic
104
Odporność na ketozę
110
Szybkość doju
101
Temperament
102
Łatw. wycieleń córek
111
Żywotność cieląt
110
Krzywa laktacji
108
Szybkość dojrzew.
107
Wiek 1. wycielenia
102
Ciężar ciała
105
Wsk. łatw. wycieleń
108
Żywotn. cieląt (po byku)
103
Milkrobot efficiency
97
Milkrobot interval
108
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 74%

Typ i budowa
101
Wytrzym. produkc.
106
Wymię
115
Nogi i racice
108
Ocena ogólna
113

Wysokość
111
Szer. klatki piers. 100
Głębokość tułowia
103
Kątowość sylwetki
108
Ocena kondycji
99
Pochylenie zadu
96
Szerokość zadu
104
Tylne nogi z tyłu
109
Tylne nogi z boku
101
Ustawienie racic
103
Ocena w ruchu
107
Zaw. przed. wym.
114
Położ. strzyków przed.
105
Długość strzyków
103
Położenie wymienia
115
Zaw. tyłu wymienia
111
Położ. strzyków tyl.
101
Więzadło środkowe 100