Delta Saxobeat

Saxobeat

Delta Saxobeat

  • Cows with lots of capacity
  • Top production
  • Good body condition
  • Healthy hoofs
Urodzony 23.08.2012 AI Code 940970
aAa Code 432561 Sire ID NL 720660029
Color Black & White Kappa / Beta Casein BE / A1A2
  Charlesdale Superstition
Genervations Epic  Tramilda N Baxter Emily
Delta Riant  Sandy Valley Bolton
  Etazon Renate

NVI B and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 92%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
5 4 3.55 444 247

Cechy produkc.
243 córki, 188 stada, wiarygodność: 96%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
1,438 -0.05 0.00 56 50 344

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
101
Komórki somatyczne
101
Płodność córek
102
Zdrowotność racic
108
Odporność na ketozę
103
Szybkość doju
98
Temperament
104
Łatw. wycieleń córek 100
Żywotność cieląt
103
Krzywa laktacji 100
Szybkość dojrzew.
101
Wiek 1. wycielenia
103
Ciężar ciała
114
Wsk. łatw. wycieleń 100
Żywotn. cieląt (po byku)
107
Milkrobot efficiency
98
Milkrobot interval
108
Milkrobot habituation
96

Cechy pokrojowe
143 córki 106 stada wiarygodność: 94%

Typ i budowa
106
Wytrzym. produkc.
107
Wymię
109
Nogi i racice
107
Ocena ogólna
111

Wysokość
112
Szer. klatki piers.
112
Głębokość tułowia
111
Kątowość sylwetki
109
Ocena kondycji
109
Pochylenie zadu
103
Szerokość zadu
107
Tylne nogi z tyłu
107
Tylne nogi z boku
96
Ustawienie racic
107
Ocena w ruchu
107
Zaw. przed. wym.
106
Położ. strzyków przed.
108
Długość strzyków 100
Położenie wymienia
106
Zaw. tyłu wymienia
107
Położ. strzyków tyl.
102
Więzadło środkowe
106

Córki Delta Saxobeat

Dina 117; owner: E.W. Mecklenfeld, Slagharen
Dina 117; owner: E.W. Mecklenfeld, Slagharen
Leontien 24; owner: HJA Kuijer, Hoogland
Leontien 24; owner: HJA Kuijer, Hoogland