Midwolder Martin

Martin

Midwolder Martin

  • Superb production
  • Super udders
  • A2A2
Urodzony 19.10.2017 AI Code 942046
aAa Code 234165 Sire ID NL 865710894
Color Black & White Kappa / Beta Casein AB / A2A2
  Cogent Supershot
Stantons Adorable  Stantons Mccutchen 1174 Agree
Marjon 137  De SU Penley 11839
  Marjon 82

NVI B and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 61%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
6 16 4.05 801 374

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 65%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
2,380 -0.16 -0.03 83 80 533

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
105
Komórki somatyczne
108
Płodność córek
103
Zdrowotność racic
106
Odporność na ketozę
104
Szybkość doju
102
Temperament
106
Łatw. wycieleń córek
109
Żywotność cieląt
Krzywa laktacji
114
Szybkość dojrzew. 100
Wiek 1. wycielenia
106
Ciężar ciała
101
Wsk. łatw. wycieleń
101
Żywotn. cieląt (po byku)
103
Milkrobot efficiency
97
Milkrobot interval
108
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 72%

Typ i budowa
102
Wytrzym. produkc.
105
Wymię
112
Nogi i racice
105
Ocena ogólna
110

Wysokość
108
Szer. klatki piers.
101
Głębokość tułowia
105
Kątowość sylwetki
110
Ocena kondycji
97
Pochylenie zadu
99
Szerokość zadu
101
Tylne nogi z tyłu
106
Tylne nogi z boku 100
Ustawienie racic
101
Ocena w ruchu
105
Zaw. przed. wym.
110
Położ. strzyków przed.
103
Długość strzyków 100
Położenie wymienia
109
Zaw. tyłu wymienia
111
Położ. strzyków tyl. 100
Więzadło środkowe
102