Delta Magister

Magister

Delta Magister

  • Very efficient and easy to manage cows
  • Moderate sized cows
  • Super producers
  • A2A2
Urodzony 01.08.2015 AI Code 941687
aAa Code 156234 Sire ID NL 934274522
Color Black & White Kappa / Beta Casein BB / A2A2
  Seagull Bay Supersire
Flevo Genetics Whatsapp  Khw Super Aderyn
Delta Magic  Delta Direct
  Delta Margje

NVI B and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 65%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
7 12 2.13 874 337

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 68%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
853 0.13 0.35 49 63 369

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
103
Komórki somatyczne
108
Płodność córek
107
Zdrowotność racic
105
Odporność na ketozę
107
Szybkość doju
105
Temperament
103
Łatw. wycieleń córek
104
Żywotność cieląt
105
Krzywa laktacji
102
Szybkość dojrzew. 100
Wiek 1. wycielenia
99
Ciężar ciała
103
Wsk. łatw. wycieleń
107
Żywotn. cieląt (po byku)
103
Milkrobot efficiency
99
Milkrobot interval
110
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
4 córki 4 stada wiarygodność: 81%

Typ i budowa
105
Wytrzym. produkc.
105
Wymię
111
Nogi i racice
105
Ocena ogólna
111

Wysokość
103
Szer. klatki piers.
102
Głębokość tułowia
102
Kątowość sylwetki
104
Ocena kondycji
102
Pochylenie zadu
106
Szerokość zadu
101
Tylne nogi z tyłu
102
Tylne nogi z boku 100
Ustawienie racic
103
Ocena w ruchu
105
Zaw. przed. wym.
109
Położ. strzyków przed.
109
Długość strzyków 100
Położenie wymienia
109
Zaw. tyłu wymienia
109
Położ. strzyków tyl.
107
Więzadło środkowe
106