Delta Jigger

Jigger

Delta Jigger

  • Superb udders
  • Excellent feet & legs
  • High components
  • A2A2
Urodzony 21.10.2017 AI Code 942045
aAa Code 243165 Sire ID NL 565103198
Color Black & White Kappa / Beta Casein AB / A2A2
  Bouw Final
Weelder Esperanto  Esmonique 38
Delta Josey  S S I Mogul Reflector
  Javina 160

NVI B and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 61%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
10 9 3.37 864 382

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 64%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
1,046 0.20 0.20 64 56 379

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
106
Komórki somatyczne
112
Płodność córek
106
Zdrowotność racic
109
Odporność na ketozę
111
Szybkość doju 100
Temperament
104
Łatw. wycieleń córek
111
Żywotność cieląt
104
Krzywa laktacji
112
Szybkość dojrzew.
102
Wiek 1. wycielenia
101
Ciężar ciała
106
Wsk. łatw. wycieleń
108
Żywotn. cieląt (po byku)
102
Milkrobot efficiency
96
Milkrobot interval
108
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 71%

Typ i budowa
101
Wytrzym. produkc.
107
Wymię
117
Nogi i racice
112
Ocena ogólna
117

Wysokość
109
Szer. klatki piers.
102
Głębokość tułowia
103
Kątowość sylwetki
107
Ocena kondycji
104
Pochylenie zadu 100
Szerokość zadu
98
Tylne nogi z tyłu
112
Tylne nogi z boku
95
Ustawienie racic
105
Ocena w ruchu
113
Zaw. przed. wym.
114
Położ. strzyków przed.
107
Długość strzyków
98
Położenie wymienia
116
Zaw. tyłu wymienia
111
Położ. strzyków tyl.
101
Więzadło środkowe
104