Double W Rush Hour, sire of Jens

Jens

Delta Jens

  • Great type with no holes
  • Excellent udders
  • Strong in all health traits
Urodzony 21.05.2018 AI Code 942153
aAa Code 351426 Sire ID NL 885570953
Color Black & White Kappa / Beta Casein AB / A2A2
  Bouw Final
Double W Rush Hour  Ricky 8
Delta Josey  S S I Mogul Reflector
  Javina 160

NVI B and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 61%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
10 9 3.55 978 395

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 64%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
1,703 -0.16 0.00 56 59 388

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
110
Komórki somatyczne
112
Płodność córek
106
Zdrowotność racic
106
Odporność na ketozę
107
Szybkość doju
97
Temperament
102
Łatw. wycieleń córek
111
Żywotność cieląt
104
Krzywa laktacji
112
Szybkość dojrzew.
99
Wiek 1. wycielenia
99
Ciężar ciała
108
Wsk. łatw. wycieleń
107
Żywotn. cieląt (po byku)
104
Milkrobot efficiency
93
Milkrobot interval
111
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 71%

Typ i budowa
102
Wytrzym. produkc.
106
Wymię
116
Nogi i racice
109
Ocena ogólna
115

Wysokość
108
Szer. klatki piers.
102
Głębokość tułowia
103
Kątowość sylwetki
105
Ocena kondycji
104
Pochylenie zadu
101
Szerokość zadu 100
Tylne nogi z tyłu
108
Tylne nogi z boku
97
Ustawienie racic
104
Ocena w ruchu
109
Zaw. przed. wym.
112
Położ. strzyków przed.
105
Długość strzyków
107
Położenie wymienia
115
Zaw. tyłu wymienia
114
Położ. strzyków tyl.
103
Więzadło środkowe
104