Delta Jacobus

Jacobus

Delta Jacobus

  • Moderate sized cows
  • Adds a lot of strength
  • Easy to manage cows
Urodzony 22.03.2017 AI Code 941922
aAa Code 156324 Sire ID NL 682548137
Color Black & White Kappa / Beta Casein AB / A1A2
  Big Malki
Delta Topgear  Delta Lailey
Delta Jyll  Buisweerd Mobile
  Delta Jara

NVI B and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 64%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
8 8 2.19 507 259

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 67%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
864 0.15 0.03 51 33 252

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
105
Komórki somatyczne
109
Płodność córek
106
Zdrowotność racic
108
Odporność na ketozę
106
Szybkość doju
96
Temperament 100
Łatw. wycieleń córek
103
Żywotność cieląt
104
Krzywa laktacji
107
Szybkość dojrzew.
107
Wiek 1. wycielenia 100
Ciężar ciała
104
Wsk. łatw. wycieleń
104
Żywotn. cieląt (po byku)
105
Milkrobot efficiency
95
Milkrobot interval
109
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 73%

Typ i budowa
101
Wytrzym. produkc.
105
Wymię
108
Nogi i racice
104
Ocena ogólna
107

Wysokość
101
Szer. klatki piers.
104
Głębokość tułowia
101
Kątowość sylwetki
101
Ocena kondycji
106
Pochylenie zadu 100
Szerokość zadu
99
Tylne nogi z tyłu
103
Tylne nogi z boku
98
Ustawienie racic
99
Ocena w ruchu
105
Zaw. przed. wym.
108
Położ. strzyków przed.
102
Długość strzyków
101
Położenie wymienia
108
Zaw. tyłu wymienia
107
Położ. strzyków tyl.
101
Więzadło środkowe 100